Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton juhlarahaston stipendihaku 1.–31.10.2020

24.9.2020

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton juhlarahaston stipendit

Hakuaika: 1. – 31.10.2020

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa haettaviksi stipendit liiton 40-vuotisjuhlan kunniaksi perustetusta rahastosta. Stipendit on päätetty jakaa enintään 850 euron suuruisina apurahoina.

Stipendit myönnetään kääntämisen ja tulkkauksen alaan liittyvään ja sitä edistävään toimintaan, kuten pro gradu -töihin, tutkimukseen ja erityishankkeisiin. Stipendit myönnetään ensisijaisesti opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille, jotka ovat liiton jäseniä. Hakijana olevan jäsenen jäsenmaksun tulee olla maksettu tai jäsenmaksuvapautuksen voimassa. Stipendiä ei myönnetä elinkustannusten kattamiseen eikä takautuvasti jo valmistuneeseen hankkeeseen.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi

  • stipendin käyttötarkoitus

  • työsuunnitelma

  • kustannusarvio.

Stipendiä ei voida myöntää, mikäli hakemus on puutteellinen.


Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää sähköpostitse viimeistään 31. lokakuuta 2020. Hakemus lähetetään sähköpostin liitteenä pdf-tiedostona osoitteeseen: jasenasiat@sktl.fi. Sähköpostin viestikenttään merkintä "Stipendihakemus".


Stipendit jaetaan liiton syyskokouksessa Helsingissä lauantaina 21.11.2020.

 

-Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus