Työyhteenliittymä Prosa voitti Yleisradio Oy:n tarjouskilpailun av-käännöstekstityksistä

30.6.2020

Työyhteenliittymä Prosa on voittanut Yleisradio Oy:n järjestämän tarjouskilpailun, jonka kohteena oli Yhtyneet-sopimuksen puitteissa ulkoistettavaksi soveltuva osuus Yleisradion av-käännöstekstityksistä.

Prosa on Yleisradio Oy:n hankintasopimuksen toteuttamista varten perustettu työyhteenliittymä, johon kuuluu kolme käännösalan yritystä: Saga Vera Oy, Pre-Text Oy ja Rosmer International osk. Kullakin yrityksellä on vuosien kokemus av-käännöspalveluiden tuottamisesta yksityiselle sektorille, ja yrityksissä noudatetaan av-käännösalan työehtosopimusta.

Kilpailutuksen lopputulokseen vaikutti työyhteenliittymän vahva yhteinen panostus av-käännösten laatuun, jota korostettiin aiempaa enemmän myös kilpailutuksen valintakriteereissä.

Nelivuotinen puitesopimus astuu voimaan 1.7.2020. Palvelun tuottamisesta vastaa ensisijaisesti tarjouksen yhteydessä nimetty tiimi, johon kuuluu kokeneita av-kääntäjiä kustakin työyhteenliittymän osakasyrityksestä.

 Lähde: Työyhteenliittymä Prosan tiedote