Kysely asioimistulkeille: Selvitys asioimistulkkauksen nykytilasta

20.3.2020

Hyvä asioimistulkki,

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt selvityksen asioimistulkkauksen nykytilasta. Selvityksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva asioimistulkkauksen nykytilasta erityisesti kotouttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Selvitys toteutetaan alkuvuoden 2020 aikana yhteistyössä Owal Group Oy:n kanssa.

Selvitys toteutetaan pääasiassa haastattelujen sekä sähköisen kyselyn avulla ja sen on määrä valmistua toukokuussa 2020.

Sähköisen kyselyn avulla halutaan tuottaa tietoa asioimistulkin ammatista ja asioimistulkkina toimimisesta.

Kyselyyn voi vastata täällä.


Kyselyyn vastaaminen vie n. 15 min ja siihen voi vastata 16.4. asti. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja kyselyn toteuttaja ei luovuta yksittäisiä vastauksia tilaajalle.


Lisätietoa kyselystä antavat:

Risto Karinen, johtaja, Owal Group Oy, risto@owalgroup.com
Varpu Taarna, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, varpu.taarna@tem.fi