Hallituksen tuki freelancereille ja yksinyrittäjille

20.3.2020

Suomen hallitus ilmoitti tänään tiedotustilaisuudessaan, että se on tunnistanut freelancereiden ja yksinyrittäjien väliinputoajan aseman, ja on päättänyt antaa freelancereille ja yksinyrittäjille mahdollisuuden työttömyysturvaan ilman, että yritystoimintaa tarvitsee lopettaa.

Tuen saaminen edellyttää selvitystä TE-toimistoille siitä, miten tilanne heikentänyt yritystoimintaa. Yksityiskohdat täsmentyvät lähiviikkoina. Hallituksen päätös on voimassa 3 kk, mutta Suomen hallitus seuraa tilannetta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö STM selvittää myös muita etuuksien muutoksia, joiden lähtökohtana on nykyisten säännösten mahdollisimman joustava tulkinta. 

SKTL seuraa tilannetta ja tiedottaa täsmennyksistä mahdollisimman ajantasaisesti.