Apurahoja kääntäjille haussa

10.1.2020

Tammi-helmikuussa on haettavana useita merkittäviä apurahoja, joita kääntäjät voivat hakea.

Suomen kulttuurirahasto:

Maakuntarahastojen apurahat

10.1.2020 - 8.2.2020

Suomen kulttuurirahaston (SKR) yhteydessä toimii 17 maakuntarahastoa. Ne tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa. Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva työ sekä maakunnallisesti erityisen merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet.

Tarkemmat lisätiedot SKR:n verkkosivuilta.


Taiteen edistämiskeskus (Taike):

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat

2.1.2020 - 31.1.2020

Kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää.

Kaunokirjallisuuden alan apurahoja myönnetään seuraavien kirjallisuuden lajien edustajille: kaunokirjallinen proosa (romaanit, novellit), runous, näytelmät, aforismit, esseet, lasten- ja nuortenkirjat, genrekirjallisuus (esimerkiksi scifi, fantasia, spefi, dekkarit, eräkirjat) sekä runsaasti tekstiä sisältävät kuvakirjat ja sarjakuvateokset.

Tietokirjallisuuden apurahoja myönnetään yleiseen tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille. Niitä ei myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen tai niihin rinnastettavien teosten, kuten suppea-alaisen ammattikirjallisuuden kirjoittajille tai kääntäjille.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00.

Lue lisää apurahasta Taiken verkkosivuilta.

 

Taiteen edistämiskeskus (Taike): Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoavustukset

Iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustukset 

Sairaus- ja työttömyysavustukset

2.1.2020 - 31.1.2020

Kirjastoavustukset on tarkoitettu iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa, ja kirjailijoille ja kääntäjille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin.
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00.

Lisätiedot apurahasta Taiken verkkosivuilta.

 

Taiteen edistämiskeskus (Taike):

Liikkuvuusapurahat

2.3.2020 saakka

Apurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen.

Lisätiedot apurahasta Taiken verkkosivuilta.

 

 


Apurahoja tulossa hakuun

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

Kopiosto-apurahat

3.2.–28.2.2020

Lisätietoa kääntäjien Kopiosto-apurahoista SKTL:n verkkosivuilta.