Kirjallisuuden kääntäjän selviytymisopas on julkaistu verkossa

18.12.2019

Aikaisemmin SKTL:n kotisivuilla olleen Kirjallisuuden kääntäjien selviytymisoppaan seuraaja, kirjallisuudenkaantajanselviytymisopas.com, on julkaistu verkossa 18.12.2019.

Oppaan ansiokas edeltäjä elää uudessa oppaassa siten, että moni vanhan oppaan artikkeli julkaistaan tarkistettuna ja ajankohtaisella tiedolla täydennettynä. Lisäksi oppaaseen on saatu uusia artikkeleita yhteistyökumppaneilta Kopiostolta, Sanastolta ja Fililtä.

Ensimmäisenä julkaistavat artikkelit sisältävät keskeistä tietoa mm. tekijänoikeuksista ja kirjallisuuden kääntäjänä toimimisesta. Opas täydentyy lähiaikoina sitä mukaa, kun artikkelit valmistuvat.

Toisin kuin edeltäjänsä, uusi opas julkaistaan kaikille avoimella alustalla. Tällä pyritään kirjallisuuden kääntäjien palvelemisen ohella lisäämään kirjallisuuden kääntämisen näkyvyyttä ja parantamaan asiakaskunnan tietoisuutta kääntäjän työstä. Lisäksi oppaassa on artikkeli, jonka tavoitteena on valottaa kirjallisuuden kääntäjän ammattia siitä haaveileville ja siihen pyrkiville. Verkkosivuston muotoista julkaisualustaa on myös helppo sekä päivittää vuosittain muuttuvat tiedon osalta että täydentää uusilla artikkeleilla ja näkökulmilla.  

Oppaaseen pääsee osoitteessa kirjallisuudenkaantajanselviytymisopas.com.