Finlands översättar- och tolkförbund stöder de norska av-översättarna

9.8.2019

Cirka 30 norska audiovisuella översättare som arbetar för den internationella översättningsbyrån BTI har meddelat att de inte längre tar emot arbeten från BTI. Orsaken är att arvodesförhandlingarna inte framskrider.

Finlands översättar- och tolkförbund (FÖTF) har tillsammans med de andra finländska översättarförbunden uttryckt sitt stöd för de norska kollegorna. Ett stödjande ställningstagande har skickats till NAVIO, som representerar de norska av-översättarna och för kännedom till BTI i Finland.

Kollektivavtalet för av-översättarföretag i Finland gäller fram till den 31 januari 2020.

Även Dansk journalistförbund och Svenska Journalistförbundet har uttryckt sitt stöd för de norska översättarna.

Förbunden efterlyser ett gemensamt nordiskt möte i ärendet, eftersom låga arvoden är ett problem inom hela Norden.