Riippumaton selvitys: turvapaikkaprosessia on kehitettävä kokonaisuutena

27.6.2019

Tänään julkistetussa sisäministeriön tilaamassa turvapaikkaprosessia koskevassa selvityksessä käsitellään myös tulkkausta.

Turvapaikkaprosessia tarkastellaan laadun, turvapaikanhakijan oikeusturvan ja prosessin sujuvuuden kannalta. Vastaavaa koko menettelyn ja eri viranomaiset kattavaa selvitystä ei ole aiemmin tehty.

Selvitys antaa kaikkiaan 21 suositusta. Muun muassa kohdassa 13 todetaan näin:

"Osaavien tulkkien saatavuus on yksi laatuun ja prosessin sujuvuuteen oleellisesti vaikuttava tekijä. Maahanmuuttoviraston tulee mahdollisuuksien mukaan kehittää toimintatapojaan siten, että tulkkeja välittävät toimistot saavat ennakkotietoa tulkattavasta tilaisuudesta ja voivat varmistaa osaavan tekijän puhuttelua varten. Tulkkauksen laadun varmistusta tulee vahvistaa kaikkien sopimustulkkien osalta. Tulkkauspalveluiden hankintaa tulee niin ikään kehittää ja systematisoida."

Turvapaikkaprosessia koskeva selvitys löytyy kokonaisuudessaan täältä.