​Kirjailija- ja kääntäjäjärjestöt vaativat: Suomen rikasta kirjallista kulttuuria tulee vaalia kaikin keinoin

17.5.2019

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasaliin kokoontui eilen torstaina 16.5.2019 viitisenkymmentä kirjailija- ja kääntäjäjärjestöjen edustajaa. Nyt ensimmäistä kertaa järjestetty yhteistyöfoorumi aloittaa uuden, vuotuisen perinteen.

Kirjallisuuden ammattilaiset lähettävät päättäjille selkeän viestin: suomalaisten lukemista ja Suomen rikasta kirjallista kulttuuria tulee vaalia kaikin keinoin. Lukemiselle ja lukutaidon tukemiselle pitää taata vahvat taloudelliset resurssit. Kirjailijoilla ja kääntäjillä tulee olla riittävät edellytykset tehdä arvokasta työtään.

Valtio rahoittaa kirjailijoiden, tietokirjailijoiden ja kääntäjien työskentelyä erilaisin apurahoihin. Kirjailijoiden ja kääntäjien luovaan työhön osoitettu apurahoitus on tehokkain tapa vaalia pienen kielialueemme kansalliskielten elinvoimaa ja kehittymistä. Päättäjien tulee pitää huolta kirjallista työtä tekevien työskentelyedellytyksistä ja osoittaa varoja apurahoituksen kasvattamiseen.

Työ kielen ja kirjallisuuden puolesta on työtä kansalaisyhteiskunnan ja osallisuuden puolesta.

”Oikeus omaan äidinkieleen on tärkeimpiä demokratian kulmakiviä, ja tätä perustaa kirjailijat ja kääntäjät rakentavat joka päivä”, toteaa kirjailijana, tietokirjailijana sekä kääntäjänä työskentelevä Sirpa Kähkönen.

Kirjailija- ja kääntäjäjärjestöt nostavat yhteistyössä esiin myös muita konkreettisia keinoja, joilla valtio voisi edistää lukemista. Esimerkiksi virikesetelien käyttö tulisi olla mahdollista myös kirjan ostamiseen.

 

Kirjallisuuden tekijäjärjestöjen yhteistyöfoorumi

Kirjailijajärjestöjen yhteistyöfoorumin tavoitteena on vahvistaa kirjallisuuden tekijöiden yhteisiä viestejä ja parantaa kirjallisuuden yleisiä toimintaedellytyksiä Suomessa. Foorumi monitoroi tekijöiden asemaan vaikuttavia ajankohtaisia ilmiöitä ja asioita. Se seuraa ja kehittää järjestöjen yhteisten organisaatioiden toimintaa kotimaassa ja ulkomailla ja tarjoaa järjestöille luontevan tavan keskustella yhteisistä asioista.