Hansel luopuu käännöspalveluiden kilpailuttamisesta

9.5.2019

Hansel Oy ilmoitti eilen 8.5., ettei se kilpailuta käännöspalveluita enää nykyisen puitesopimuskauden päätyttyä. Käännöspalveluiden asiakaskohtaiset sopimukset voivat olla voimassa vielä kesäkuun loppuun 2020, ja mikäli kilpailutus olisi päätetty tehdä, tekninen vuoropuhelu olisi pitänyt aloittaa tänä keväänä. Hansel perustelee päätöstään sillä, että asiakkaiden käännöstarpeet poikkeavat toisistaan niin paljon, ettei yhteishankintana kilpailuttaminen tuota parasta mahdollista hyötyä asiakkaille.

Kilpailuttamisvelvoite tulee kilpailulainsäädännöstä, jonka mukaan 60 000 euron kynnysarvon ylittävät hankinnat on kilpailutettava. Kilpailutuksen voi tehdä kukin yksikkö itse tai yhdessä muiden kanssa taikka yksiköt ovat voineet liittyä Hanselin yhteishankintamenettelyyn. Vaikka Hansel nyt luopuu käännöspalveluiden kilpailuttamisesta, kilpailuttamisvelvoite ei poistu, kilpailutukset tulee vain järjestää toisin. 

Hansel ei ole tehnyt vastaavaa päätöstä tulkkauspalveluista. Tulkkauksen nykyinen puitejärjestely koskee vuosia 2018–2020, mutta sopimuksia on mahdollista jatkaa vuoteen 2022.