CEATL kokoaa kirjallisuuden kääntäjien järjestöt yhteen

8.5.2019

Kirjallisuuden kääntäjien eurooppalaisen kattojärjestö CEATLin vuosikokous alkaa Norwichissä, Isossa-Britanniassa, keskiviikkona 8.5. Keskeistä kokouksessa ovat jäsenjärjestöjen edustajien keskustelut alaa koskettavista euroopanlaajuisista aiheista. Tässä kokouksessa yksi keskustelunaiheista on EU:n äskettäin hyväksytty DSM-direktiivi ja sen implementointi jäsenmaissa. Suomea ja SKTL:a edustaa puheenjohtaja Heikki Karjalainen

CEATL on perustettu 1993, ja siihen kuuluu 29 jäsenjärjestöä EU:n jäsenvaltioista ja näiden naapurimaista. Vuoden 2021 vuosikokous pidetään Ahvenanmaalla ja sen järjestävät yhteistyössä Suomi ja Ruotsi.