SKTL:n edustajat keskustelivat Hero Tolk Oy:n kanssa palkkionalennuksista

7.5.2019

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton edustajat, lakimies Karola Baran, hallituksen jäsen Ruta Rannat ja toiminnanjohtaja Kristiina Antinjuntti, keskustelivat Hero Tolk Oy:n maajohtajan Hanna Kostamon ja hallituksen jäsenen Toni Huopalaisen kanssa 29.4. tulkkivälitysyrityksen alihankkijoilleen lähettämästä ilmoituksesta, jossa tiedotettiin, että palkkoja ja palkkioita alennetaan 10 prosentilla 1.5. alkaen.

Hero Tolk Oy perusteli päätöstään muuttuneella markkinatilanteella. SKTL puolestaan ilmaisi pettymyksensä Hero Tolk Oy:n yksipuoliseen ilmoitukseen, sillä on ilmeistä, ettei palkkiokäytännöistä ole käyty neuvotteluja, joissa alihankkijoita olisi kuultu, vaan uudet palkkiot on ilmoitettu ota-tai-jätä-periaatteella.

Tulkkausalalla on yleinen havainto, että kilpailutus toisensa jälkeen tulkkien palkkiot ja työskentelyn ehdot ovat heikentymistään heikentyneet. Kilpailutuksessa menestyneiden välitystoimistojen keskinäinen kilpailu on kiristynyt, mutta asiakkaiden tyytymättömyys ei ole vähentynyt. Toisin sanoen kilpailu ei ole millään muotoa edistänyt tulkkauksen laatua yhteiskunnassa, vaikka asioimis- ja oikeustulkkauksella on tarkoitus varmistaa tai ainakin edistää perusoikeuksien toteutumista.

SKTL on jo vuosia peräänkuuluttanut kielipalveluyrityksiltä tarjouskilpailuissa työehtojen määrittelyä ja hinnoittelua, joka perustuu asiantuntijatyön vaativuuteen ja vastuullisuuteen. Myös mainitussa keskustelussa SKTL painotti sitä, että jos alan arvostusta halutaan nostaa, on tarpeen korostaa virallisessa koulutusjärjestelmässä koulutettujen tulkkien käyttämistä. Suomessa lainsäädäntö laahaa pahasti kehityksen jäljessä, joten alan arvostuksen nostaminen riippuu paljolti alan toimijoista itsestään. Kielipalveluyrityksillä on siinä keskeinen rooli. Asianmukaiset työn tekemisen ehdot reiluine sopimuksineen, aitoine kumppanuuksineen ja kohtuullisine ansiotasoineen ovat koko palvelun arvostuksen peruskiviä.

Koska Suomessa kilpailutusoikeutta tulkitaan erittäin tiukasti, yksittäisen yrittäjä- ja freelancer-tulkin neuvottelutaito korostuu sopimuksia laadittaessa ja tulkittaessa. Peruslähtökohta on, että sopimuksissa on aina kaksi osapuolta, eikä mikään sopimus tule voimaan, elleivät molemmat sitä hyväksy. Yksittäinen tulkki voi aina kysyä neuvoa liittonsa lakimieheltä, mieluiten jo ennen ensimmäisen sopimuksen allekirjoittamista.

 

Ruta Rannatin kirjoitus Hero Tolk Oy:n menettelystä ja markkinatilanteesta yleisemmin löytyy Kääntäjä+:sta.