Tanskan oikeustulkkauskentällä kuohuu

19.12.2018

Tanskan oikeusministeriön ja ulkomaalais- ja kotouttamisministeriön kilpailutus on johtanut tilanteeseen, jossa niille tulkkauksia ja käännöksiä tekevät asiantuntijat eivät pysty tekemään työtään riittävän laadukkaasti. Kilpailutuksen voitti yksinoikeudella yksi yritys, Easy Translate, joka tehostamisen nimissä heikensi alihankkijoidensa ehtoja niin, että tulkit ja kääntäjät ovat nousseet vastarintaan.

Tanskalaisen Politiken-sanomalehden mukaan sadat tulkit ja kääntäjät ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä uusiin ehtoihin, joiden myötä palkkioiden kerrotaan laskeneen jopa 60 prosenttia. Aiemmin Tanskan poliisilla ja oikeuslaitoksella on ollut omat listansa, joilta he ovat tilanneet käännös- ja tulkkauspalveluita. Nyt noin 400 näillä listoilla ollutta tulkkia ja kääntäjää on ilmoittanut, ettei aio olla käytettävissä heille nyt tarjotuin ehdoin.

Vaikka EU:n oikeustulkkausdirektiivi ei sido Tanskaa erillissopimuksen vuoksi, sen määräykset samoin kuin Euroopan oikeustulkkien ja oikeudellisten kääntäjien järjestön EULITAn kansainvälisesti hyväksymät eettiset säännöt on laadittu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistamiseksi. Kielellisten oikeuksien turvaaminen on keskeinen tavoite YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, joihin molempiin Tanska on liittynyt.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL ilmaisee tukensa Tanskan tulkeille ja kääntäjille heidän taistelussaan asianmukaisten työolojen puolesta.