Myönnetyt Kopiosto-apurahat, kesän 2018 hakukierros

30.9.2018

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi kesän 2018 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina kääntäjille yli 30 000 euroa.

Apurahoja myönnettiin 38 hakijalle yhteensä 32 482€ arvosta. Myönnetyistä apurahoista hankeapurahoja oli 24 kpl (22 582 ) ja konferenssiapurahoja 14 kpl (9 900 €). Apurahoja myönnettiin muun muassa ulkomaisiin ja kotimaisiin konferensseihin, opintomatkoihin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa edistäviin tarkoituksiin sekä muun muassa työvälineiden ja ammattikirjallisuuden hankintaan.

Kopiosto-apurahat rahoitetaan Kopioston jäsenjärjestöille tilitettävistä valokopiointikorvauksista. SKTL on Kopioston jäsenjärjestö.

Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun 1.10.2018. Hausta on ilmoitettu mm. Kääntäjä-lehdessä 3/2018.

Kesän 2018 hakukierroksen apurahansaajille on ilmoitettu apurahasta henkilökohtaisesti.

SKTL onnittelee apurahansaajia ja toivottaa kaikille apurahansaajille hyvää kansainvälistä kääntäjienpäivää!