Yrittäjän, freelancerin ja apurahansaajan oikeus sairauspäivärahaan

13.9.2018

Tämän vuoden alussa yrittäjän ja freelancerin oikeutta saada sairauspäivärahaa tarkistettiin, ja se on nyt sama kuin palkansaajillakin, mutta edellyttää voimassa olevaa yrittäjän eläkevakuutusta. 

YEL-yrittäjien osalta lääkärintodistuksen toimittamisvelvollisuus on sama kuin palkansaajilla: sairauspäivärahan omavastuuajalle (1 + 9 päivää) riittää terveydenhoitajan antama todistus työkyvyttömyydestä. Omavastuuajalta tai YEL-päivärahan ajalta riittää siis aina terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan antama todistus kuten muillakin hakijoilla. Jos sairaus pitkittyy, voidaan maksaa varsinaista sairauspäivärahaa. Sitä varten Kelaan tulee toimittaa lääkärintodistus. Lisätietoja

Apurahansaajan tulee kuvata apuraha ja sen maksaja, sekä miten sairaus estää työskentelyn, johon apurahaa on saatu. Mikäli apurahansaajalla on MYEL-vakuutus, hänen on sairastuessaan mahdollisuus saada Mela-sairauspäivärahaa viidennestä sairauspäivästä lähtien (omavastuuaika on lääkärissäkäyntipäivä + 3 päivää). Päivärahaa maksetaan kaikilta viikonpäiviltä, myös sunnuntailta ja pyhäpäiviltä. ​Lisätietoja