Tulkkauksen juhlaa naapurissa

3.8.2018

Oslon yliopistollisen sairaalan tulkkikeskus on menestystarina, josta ovat hyötyneet niin henkilökunta, potilaat kuin tulkitkin. 100 000 toimeksiantoa juhlittiin 3.8.2018. Kuva: Hanne Løfsnes

Oslon yliopistollisen sairaalan tulkkipalvelu juhli tänään perjantaina 3.8.2018 sadattatuhannetta toimeksiantoaan. Neljä vuotta toiminnassa ollut Tolkesentralen on saanut hyvän vastaanoton sairaalan muun henkilökunnan parissa.

Oslon yliopistollisen sairaalan oman tulkkauspalveluyksikön, Tolkesentralenin, ensimmäinen tulkkaustoimeksianto toteutui 24.10.2014. Tänään, vajaat neljä vuotta myöhemmin, juhlittiin Tolkesentralenin tiloissa 100 000. tulkkaustoimeksiantoa. Vuotuinen tulkkaustoimeksiantojen määrä on siis ollut keskimäärin 25 000.

Suuri määrä selittyy paitsi hyvien kokemusten vauhdittamalla suosion kasvulla, myös sillä, että sairaala koostuu useista eri yksiköistä, joissa tulkkaustarvetta on paljon. Tällä hetkellä sairaalan käytössä on tulkkeja yli 80 kielessä. 

Oslon yliopistollinen sairaala selvitti muutama vuosi sitten omaa toimintaansa yhdenvertaisen kohtelun toteutumisen näkökulmasta. Kävi muun muassa ilmi, että ulkopuoliset tulkkivälitykset eivät pystyneet toimittamaan kielellisen yhdenvertaisuuden kannalta välttämättömiä palveluita, vaikka sopimukset sitä edellyttivät.

Tilanteen korjaamiseksi sairaalan hallinto päättti perustaa oman organisaationsa osaksi yksikön hoitamaan tulkkauspalveluita. Koska terveydenhoitoalan henkilöstöltä edellytetään alan koulutusta ja yleensä myös laillistamista, niitä päätettiin vaatia myös sairaalatulkeilta. Niinpä tulkkikeskuksen eli Tolkesentralenin käyttämät tulkit ovat pääsääntösesti auktorisoituja ja/tai tulkkikoulutuksen suorittaneita, yksilöllisin freelancer-sopimuksin toimivia tulkkeja. Keskuksen henkilökunta myös haastattelee kaikki tulkit ennen sopimuksen solmimista. 

Yksi Tolkesentralenin keskeinen tehtävä on kouluttaa sairaalan henkilökuntaa tulkin kanssa toimimisessa. Keskus järjestää myös tulkeille säännöllisesti täsmällistä täydennyskoulutusta, ja pystyy tarjoamaan kaiken kaikkiaan hyvät työehdot.

SKTL:n jäsen Taina Aellig, joka on yksi keskuksen tulkeista, kertoo, että Tolkesentralen on tulkkien parissa suosittu toimeksintaja ja monet Norjan auktorisoiduista ja koulutetuista tulkeista hakeutuvatkin tekemään tulkkauksia Oslon yliopistollisessa sairaalassa.

Tolkesentralenin kotisivu

Lähde: Taina Aellig, auktorisoitu tulkki (norj.)