SKTL ja KAJ vaativat ammattitulkkien käyttöä velvoittavaksi

2.7.2018

Sisäministeri Kai Mykkäsen pyytämä Maahanmuuttoviraston sisäinen selvitys osoitti puutteita turvapaikkaprosessin tulkkauksissa (HS 14.6.18). Alan tekijäjärjestöt ehdottavat vastineessaan toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Sisäministeri Kai Mykkäsen pyytämä Maahanmuuttoviraston sisäinen selvitys osoitti puutteita turvapaikkaprosessin tulkkauksissa (HS 14.6.18). Selvityksen pohjalta herää myös kysymyksiä. Miksi Maahanmuuttovirasto ei päädy selvityksessään ehdottamaan, että prosessissa käytettäisiin ensisijaisesti oikeustulkkausdirektiivissä tarkoitettuja rekisteröityjä oikeustulkkeja, vaikka turvapaikkaprosessissa päätetään yksilön kannalta merkittävistä oikeuksista? Näillä on puolueettomasti todennettu, paras osaaminen niin tulkkaustaidossa kuin viranomaisprosessien tuntemisessakin.

Tulkkaus on vaativaa asiantuntijatyötä, jossa tulkin tulkkaustekninen (mukaan lukien kielitaito) ja eettinen osaaminen ovat oikeusturvan toteutumisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

Suomessa on EU-direktiivin määräämä oikeustulkkirekisteri, johon merkitään vain oikeustulkit, jotka ovat osoittaneet osaamisensa vaativan tutkinnon suoritettuaan. Kilpailutuksen seurauksena näitä tulkkeja ei kuitenkaan juuri käytetä, ja kun tulkkien valinta jää sopimustoimittajien harkintaan, valintakriteerit voivat olla sangen moninaiset. Kilpailutuksissa käytettävien tulkkauksen laadun kannalta epärelevanttien kriteerien ja sopimustoimittajien harjoittaman alihankintaketjuttamisen ja markkinahengen vastaisen hintojen sanelemisen vuoksi osa koulutetuista ammattitulkeista on siirtynyt pois alalta, koska töitä ei juuri tarjota pätevimmille eivätkä työn tekemisen ehdot ja korvaukset ole useinkaan edes kohtuulliset.

Koska viranomaisella on vastuu tulkkauksen järjestämisestä, suoraan viranomaisten saataville tarkoitetun oikeustulkkirekisterin käytön olisi aina oltava ensisijainen vaihtoehto, ja tulkkien osaamista tulisi mitata yhteisillä, luotettavilla kriteereillä.

Suomen nyt varautuessa maahanmuuttajien määrän nousuun viranomaisten tulisi voida luottaa tulkkien osaamiseen ja vaatia ammattitulkkeja käyttöönsä. Niinpä laadukkaaseen tulkkikoulutukseen olisi panostettava ja oikeustulkin ja asioimistulkin nimikkeet olisi suojattava samaan tapaan kuin auktorisoidun kääntäjän nimike.

 

Kirjoitus on lähetetty Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL ry:n ja Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n yhteisenä mielipidekirjoituksena Helsingin Sanomiin 18.6. 2018.