XVI Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi tuo Turkuun yli 150 käännösalalla toimivaa

11.4.2018

KäTu 2018 – Turun yliopisto 13.-14.4.2018 XVI Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi XVI Symposiet om forskning i översättning och tolkning XVI Symposium on Translation and Interpreting Studies

Vuosittaisten Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumien, KäTu-symposiumien, tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. KäTu-symposiumit ovat jo viidentoista vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia ja perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita, viittomakielen tulkkien kouluttajia, tulkkeja ja tulkkiopiskelijoita samoin kuin kääntämisestä ja tulkkauksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa.

Vuonna 2018 KäTu-symposiumin teemana on Kääntämisen hinta. Tällä teemalla haluamme herättää keskustelua kääntämisen ja tulkkauksen hinnasta sekä konkreettisessa että kuvaannollisessa merkityksessä. Symposiumin plenaristi on professori Outi Paloposki (Turun yliopisto). Paloposken pleenariesitelmän otsikko on Arvo, korvaus ja hinta. Miten kääntämisestä on Suomessa palkittu? Mikä on kääntämisen hinta? Apulaisprofessori Joss Moorkensin (Dublin City University) plenaari on valitettavasti peruttu force majeure -syistä. Sen tilalla järjestetään paneelikeskustelu Kääntämisen hinta: Mitä kääntämisestä ja tulkkauksesta Suomessa nykypäivänä maksetaan ja kuka maksaa?, jossa keskustelevat Kristiina Antinjuntti (SKTL), Hanna Gorschelnik (KAJ), Tiina Kinnunen (Kääntäjämestarin kirja), Turkka Kulmala (Traduct Oy) ja Katja Virtanen (SKY). Puheenjohtajana toimii Tiina Holopainen.

Plenaariesitelmien lisäksi ohjelmassa on esitelmiä (20 + 10 minuuttia) rinnakkaisissa sektioissa, työpajoja sekä posteriesittelyjä.

Symposiumin verkkosivu

Sympiosumin ohjelma