AIIC julkaisi etätulkkausta koskevan kannanoton

13.3.2018

Kansainvälinen konferenssitulkkien liitto AIIC on julkaissut kannanoton, jossa se sitoutuu kehittämään etätulkkauksen työskentelyolosuhteita ja testaamaan niitä järjestelmällisesti. AIIC haluaa toiminnallaan taata tulkkauksen laadun ja tulkkien hyvinvoinnin.

Kannanotossaan AIIC toteaa, että tieto- ja viestintätekniikat mahdollistavat uusia tulkkausmenetelmiä. Tekniikan jatkuvalla kehityksellä, ja sen soveltamisella konferenssitulkkaukseen voi olla kauaskantoisia vaikutuksia monikielisiin viestintäprosesseihin, muun muassa konferenssitulkkauksen laatuun ja konferenssitulkkien hyvinvointiin.

Lue AIIC:n koko englanninkielinen kannanotto täältä.