Ole tarkkana av-kääntäjä - alan tulevaisuudesta päätetään nyt!

18.2.2013

Maikkari ulkoisti tv-käännöstoimintansa syksyllä

MTV Media myi lokakuussa tv-käännöstoimintansa Broadcast Text International -konsernin tytäryhtiölle BTI International Oy:lle. Tämä tarkoitti sitä, että BTI:n palvelukseen siirrettiin kahdeksan vakinaista ja toistasataa työsuhteista freelanceria. Kääntäjille asia ilmoitettiin neljä päivää ennen siirron toteuttamista.

Uusi työnantaja ei ole sitoutunut alan työehtosopimuksiin

Kääntäjät ulkoistanut MTV Media noudatti ns. Yhtyneet-työehtosopimusta, joka syntyi 1980-luvulla ja sitä noudatettiin Ylessä ja MTV3:ssa, nyttemmin siis enää vain Ylessä. Yhtyneet-sopimuksessa määriteltiin radio- ja tv-työn freelancerien eri ammattikuntien palkkiominimit. Sopimusta pidettiin yleisesti toimivana ja alalle hyvin sopivana. Toinen alalle tärkeä työehtosopimus on Av-käännöstoimistojen TES, jonka toistaiseksi on allekirjoittanut työnantajien osalta vain Pre-Text Oy.

MTV Medialta käännöstoiminnan ostanut BTI on alalla tunnettu työsuhteen ehdoista, jotka alittavat reippaasti Yhtyneet-sopimuksen tason. Liikkeenluovutuksessa siirrytään uuteen taloon ns. vanhoina työntekijöinä, jolloin työehdot periaatteessa säilyvät ennallaan - ainakin sen ajan, minkä alan työehtosopimus on voimassa. Kääntäjillä onkin ollut akuutti hätä siitä, mitä heidän työehdoilleen tapahtuu sopimuskauden umpeuduttua. BTI :n ja Journalistiliiton välisissä tunnusteluissa kävi ilmi, ettei yritys halua sopia minkäänlaisia yhtenäisiä ehtoja freelancereiden palkkioista, vaan haluaa maksaa edelleen asiakaskohtaisia palkkioita, vaikka työ on aina täysin samaa. Tämä on suuri epäkohta, sillä valtaosa alan kääntäjistä on juuri freelancereita.

Av-kääntäjien joukkoirtisanoutuminen vastaiskuna ja pelko tulevaisuudesta

MTV:n freekääntäjä, SKTL:n hallituksen jäsen, Lauri Mäkelä, kuuluu tänä syksynä irtisanoutuneisiin.

”BTI:n  freelancereille tarjoamat palkkiot ovat niin pieniä, että työtahdista tulisi mieletön, jos haluaisimme edes lähelle aiempaa ansiotasoamme.  Vakituisen työsuhdetarjouksen saaneiltakin odotetaan paljon kovempaa työtahtia aiempaa pienemmällä korvauksella. Freesopimuksella työskennelleitä on lisäksi käytännössä pakotettu yrittäjiksi, joiden pitäisi suostua vaihteleviin palkkioihin sen mukaan, minkä asiakkaan töitä toimistolle tehdään. Kaikki yrittämisen riski on ulkoistettu kääntäjälle. Nykymenoon on kyllästynyt valtaosa Suomen runsaasta 300 av-kääntäjästä. Haluamme alalle reilut työehdot ja saman korvauksen samasta työstä”, Mäkelä sanoo.

Tavoitteena uusi reilujen työehtojen työehtosopimus av-alalle

Av-kääntäjillä on nyt vahva pyrkimys siihen, että alalle saataisiin neuvoteltua uusi yleissitova työehtosopimus, joka takaisi reilun pelin säännöt alalle ja sen, että alalle syntyisi sopimuskulttuuri, joka on kestävä myös tulevaisuuteen nähden. Sopimusneuvotteluissa työntekijöitä edustavat Suomen Journalistiliitto ja Akavan erityisalat. SKTL tukee av-kääntäjien tavoitetta yleissitovaan työehtosopimukseen ja näkee sen av-käännösalan tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeänä.

BTI hakusaarrossa ja ylityökiellossa

Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat ovat asettaneet Broadcast Text International Oy:n hakusaartoon ja ylityökieltoon, koska työntekijäliittojen ja MTV:n kanavien käännöstyöt liikkeenluovutuksessa saaneen käännöstoimiston näkemykset työehdoista jäävät niin kauas toisistaan.

Hakusaarrossa Yhtyneet-sopimuksesta neuvotelleet työntekijäliitot ovat kehottaneet jäseniään olemaan hakematta BTI:n ja sen tytäryhtiön palvelukseen.  Ylityökiellolla halutaan estää ylityön teettäminen, jolla liittojen mukaan on jo korvattu tytäryhtiöstä irtisanoutuneiden 101 kääntäjän työtä.

SKTL tukee av-kääntäjiä

SKTL kehottaa jäseniään olemaan tarkkana, mikäli jäsenistölle tarjotaan työtä televisiotekstitysten parissa joko freelance-pohjalta tai yrittäjänä. Juuri nyt ei ole syytä tarttua työtarjoukseen, joka alittaa Yhtyneet-sopimuksen tai jo mainitun käännöstoimistojen ainoan työehtosopimuksen. Alan tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että kääntäjät pitävät nyt yhteisrintamansa eikä kukaan suostu epäilyttäviin työsopimuksiin tai toimeksiantoihin. On syytä olettaa, että sellaisia tarjotaan etenkin jo yrittäjinä toimiville.

Mikäli saat työtarjouksen, joka pohdituttaa – tai haluat muuten tarkistaa asioita, ole yhteydessä Lauri Mäkelään tai Anna-Maija Ihanderiin. Nyt on sitkeällä yhteistyöllä mahdollisuus vaikuttaa siihen, että asiat muuttuvat pysyvästi parempaan suuntaan.

 

Lisätietoja:

Lauri Mäkelä, lauri.makela@iki.fi; puhelin 0408321727

Anna-Maija Ihander, anniha@utu.fi; puhelin 0407484613

www.sktl.fi

www.av-kaantajat.fi