Stöd till översättarkolleger i Sverige

13.12.2017

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto - Finlands översättar- och tolkförbund rf. stöder medlemmarna i Översättarsektionen i Sveriges författarförbund i deras strävanden att hålla fast vid skäliga villkor i översättaravtalen med Bonnierförlagen.

Översättarens roll för ett litterärt verks nya språkliga form är av största vikt. Översättningslitteratur av hög kvalitet kräver att översättaren noggrant sätter sig in i såväl verkets innehåll som konstnärliga eller vetenskapliga uttryck. Översättaren har alltid upphovsrätt till det översatta verket.

Bonniers kontraktsförslag försvagar översättarens ställning både ekonomiskt och juridiskt och äventyrar därmed möjligheten att tjäna sitt levebröd för en yrkeskår som förmedlar konst, kultur, vetenskap och bildning. Därtill strider ett ensidigt framtaget kontrakt i sig mot begreppet avtal.

Vi uppmanar därför Bonnier att inleda reella förhandlingar om ett nytt, rättvist och rimligt översättaravtal som säkerställer en genuin atmosfär av bildning i Sverige och en dialog med omvärlden.

 

Finlands översättar- och tolkförbund rf.

  • Heikki Karjalainen, ordförande
  • Översättning till svenska: Marjukka Heinonen

 


 

Tuen ilmaus Ruotsin kääntäjäkollegoille

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto - Finlands översättar- och tolkförbund rf. tukee Ruotsin kirjailijaliiton kääntäjäjaoston jäseniä näiden pyrkimyksissä säilyttää kohtuulliset ehdot Bonnierin kanssa solmittavissa käännössopimuksissa.

Kääntäjän merkitys teoksen uudelle kieliasulle on ratkaisevan tärkeä, ja laadukas käännöskirjallisuus edellyttää huolellista paneutumista niin käännettävän teoksen sisältöön kuin taiteellisen tai tieteellisen ilmaisuunkin. Kääntäjälle muodostuukin aina tekijänoikeus käännökseensä.

Bonnierin sopimusehdotus heikentää kääntäjän asemaa paitsi taloudellisesti myös oikeudellisessa mielessä ja vaarantaa siksi taidetta, kulttuuria, tiedettä ja sivistystä välittävän ammattikunnan toimeentulon mahdollisuudet. Lisäksi yksipuolinen ilmoitus sotii jo sinänsä sopimuksen käsitettä vastaan.

Kannustammekin Bonnieria käynnistämään aidot neuvottelut oikeudenmukaisen ja kohtuullisen sopimuksen aikaansaamiseksi, jolla turvataan jatkossakin elävän sivistyksen ilmapiiri Ruotsissa ja vuoropuhelu ympäröivän maailman kanssa.

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL ry.

  • Heikki Karjalainen, puheenjohtaja
  •