Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi apurahoina yli 30 000 euroa

21.11.2017

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi syksyn 2017 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina kääntäjille yli 30 000 euroa. Yhdistys jakaa apurahoja kääntäjille kaksi kertaa vuodessa.

Apurahoja myönnettiin 41 hakijalle yhteensä 31 097 € arvosta. Myönnetyistä apurahoista hankeapurahoja oli 31 kpl (22 505 €) ja konferenssiapurahoja 10 kpl (8 592€). Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus teki kokouksessaan 9. marraskuuta päätöksen apurahansaajista.

Apurahoja myönnettiin muun muassa ulkomaisiin ja kotimaisiin konferensseihin, opintomatkoihin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa edistäviin tarkoituksiin sekä työvälineiden, käännöstyökalujen ja ammattikirjallisuuden hankintaan sekä työergonomian kehittämiseen.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Kopiosto kerää korvauksia teosten kopioinnista ja tilittää ne edelleen jäsenjärjestöilleen, kuten SKTL:lle, apurahoina jaettaviksi.

Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun keväällä 2018.

Syksyn 2017 hakukierroksen apurahansaajille on ilmoitettu apurahasta henkilökohtaisesti.

SKTL onnittelee apurahansaajia!