Tulkkien liitot huolissaan alan ansiokehityksestä

2.11.2017

Julkaistu 2.11., päivitetty 3.11.

Asioimistulkkeja edustavat liitot ovat tänään olleet yhteydessä tulkkauspalvelujen markkinajohtajaan Suomessa toivoen rakentavaa keskustelua ja alan kehittämistä yhteisvoimin.

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL:n ja Akavan erikoisaloihin kuuluvan Käännösalan asiantuntijat KAJ:n tietoon on tullut, että alan markkinajohtajan Semantixin sinänsä kannatettava pyrkimys tehdä tulkkien osaamistasoa näkyväksi näyttää johtavan palkka- ja palkkiotason laskuun useiden tulkkien kohdalla. Liitot ilmaisevat olevansa pettyneitä tähän kehityssuuntaan.

SKTL ja KAJ toteavat yhdessä tulkeille antamassaan tiedotteessa, että ne pitävät hyvänä koulutuksen ja kokemuksen arvostamista ja sitä, että osaaminen pyritään tuomaan esiin myös asiakkaille luomalla portautus tulkeille. Valitettavasti näyttää siltä, että uuden järjestelmän myötä tulkkien palkkiot laskevat entisestään. 

Liitot muistuttavat siitä, että tulkit ovat pitkän linjan ammattilaisia ja oman alansa asiantuntijoita, minkä täytyy näkyä myös maksettavissa palkkioissa. Mikäli ansiotaso putoaa jo nyt varsin alhaisesta, on vaarana, että pätevimmät siirtyvät muille, kannattavammille aloille. Se heikentäisi tulkkauspalvelujen laatua ja luottamusta koko alaan, puhumattakaan haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden oikeusturvasta.

SKTL ja KAJ ovat Semantixille osoittamassaan kirjeessä pyytäneet avointa ja rakentavaa keskustelua tilanteen korjaamiseksi. 


 

Päivitetty 3.11.2017

Semantix on juuri julkaissut vastineen, joka löytyy täältä