Ehdotus: Suomesta Pohjoismaiden neuvoston virallinen työkieli

1.11.2017

© Magnus Fröderberg/Norden.org

Helsingissä parhaillaan kokoontuva Pohjoismaiden neuvosto käsittelee istunnossaan Suomen ja Islannin valtuuskuntien ehdotusta siitä, että suomi ja islanti hyväksyttäisiin tasavertaisiksi työkieliksi skandinaavisten kielten rinnalle.

Sekä Pohjoismaiden neuvoston (PN) että Pohjoismaiden ministerineuvoston (PMN) kokoukset tulkataan ja suuri osa asiakirjoista käännetään suomeksi ja islanniksi jo nyt. Uusina asiakirjatyyppeinä käännettäviksi tulisivat kuitenkin pöytäkirjat ja jäsenaloitteiden tekeminen suomen ja islannin kielillä yleistyisi. PN:n  ja PMN:n yhteisen käännös- ja tulkkausyksikön johtaja Leena Zacho kertoo, että mikäli Suomen ja Islannin ehdotus hyväksytään, lisääntyvät etenkin käännösmäärät suomesta ja islannista skandinaavisiin kieliin päin. Tämä lisää käännöstilausten koordinoinnin tarvetta eli käännöksiä ostettaisiin ulkoa nykyistä enemmän.

Yksikössä työskentelee tällä hetkellä yksi suomen kääntäjä ja kaksi kääntäjä-tulkkia, joiden työkieliä ovat skandinaaviset kielet ja suomi. Ensi vuoden alusta sihteeristössä aloittaa myös islannin kielen kääntäjä-tulkki, sillä islannin kääntämisen ja tulkkauksen tarve on jo selvästi noussut viime vuosina. Käännöksiä tai tulkkausta ei tarjota skandinaavisten kielten (ruotsi, norja ja tanska) välillä, sillä näiden puhujien edellytetään ymmärtävän toisiaan suoraan.

Aloitetta käsitellään Pohjoismaiden neuvoston istunnossa huomenna torstaina 2.11. esityslistan kohdassa 13, noin klo 12.30. Istuntoa voi seurata suorana PN:n verkkosivun kautta. Lähetyksessä on kuultavana myös suomen-, islannin- ja englanninkielinen tulkkaus sekä tulkkaus skandinaavisiin kieliin (joko ruotsiin, norjaan tai tanskaan), kun suomea tai islantia käytetään istuntosalissa.

Lisäys 2.11.17 klo 16.00: PN päätyi asian käsittelyssä kompromissiratkaisuun, jonka nojalla kaikki jäsenet voivat tehdä aloitteita omalla kielellään. Lisäksi skandinaavisilla kielillä kirjoitetut pöytäkirjat käännetään suomeksi ja islanniksi. PN tiedotti asiasta verkkosivullaan.