Ruotsissa kokeillaan digitaalista tulkkia

31.10.2017

Linköpingin yliopistossa on kehitetty niin sanottu digitaalinen tulkki, jonka pääasialliseksi käyttäjäryhmäksi on ajateltu terveydenhuollon ja hammashuollon henkilökuntaa ja asiakkaita. Heleniksi kutsuttua ohjelmaa on kokeiltu Itä-Götanmaalla kahden kunnan hammaslääkäripalveluissa, Linköpingissä puolen vuoden, Norrköpingissä noin neljän kuukauden ajan. Toistaiseksi käytössä on vasta arabian- ja ruotsinkielinen testiversio.

Helen-tulkki toimii kahdella tablettitietokoneella, joita hoitaja tai lääkäri ja asiakas käyttävät. Molempiin on ohjelmoitu sarja valmiita kysymyksiä ja vastauksia, joiden valitseminen aktivoi saman tekstin käännettynä vastapuolen tabletilla. Lääkäri voi valita esimerkiksi ruotsinkielisen kysymyksen ”Milloin särky alkoi?” Asiakkaan tabletille ilmestyy kysymyksen arabiankielinen käännös etukäteen ohjelmoituine vastausvaihtoehtoineen. Asiakas valitsee sopivimman vastauksen, napauttaa sitä sormellaan ja vastauksen käännös ilmestyy lääkärin tabletin näytölle.

Testivaiheen kieleksi on valikoitunut arabia, sillä arabiankielisten tulkkien tarve on Itä-Götanmaan kunnissa suuri, mutta toisaalta myös kielen osaajia on helpoimmin löydettävissä. Ennalta ohjelmoitujen fraasien valinnassa ovat auttaneet hammaslääkärit ja fraasien käännökset ovat tarkastaneet arabiantaitoiset lääkärit.

Norrköpingin hammasklinikan johtaja Gunvor Didrikson kertoo, että yksi testikäytön tarkoituksista on löytää riittävä määrä fraaseja hoitotilanteita varten. Puutteita löydetäänkin ja korjataan jatkuvasti. Yhdeksi haittapuoleksi hammaslääkärit ovat maininneet digitaalisen tulkin käytön hitauden.

Didrikson korostaa, että Helenillä ei ole tarkoitus korvata ihmistulkkeja, vaan se soveltuu käytettäväksi lähinnä päivystystilanteissa, joihin ei saada tulkkia kilpailutuksessa valitun palveluntarjoajan kautta.

Ohjelman kehittäjien tavoitteena on viedä palvelu laajemminkin terveydenhuollon pariin, mutta myös maahanmuuttopalvelut ovat siitä kiinnostuneita. Didrikson mainitsee, että ohjelman käyttö voisi olla perusteltua esimerkiksi eri laitosten vastaanottopisteissä, joissa esitettävät kysymykset ja vastaukset voidaan melko helposti vakioida.

Voisiko yksi kysymyksistä silloin olla: Tarvitsetko paikalle tulkin?

Ensimmäisenä digitaalisesta Helen-tulkista kertoi Ruotsin radion Itä-Götanmaan toimitus.