Svensk-finska översättarseminariet samlar över 100 översättare i Vasa

11.10.2017

I år samlas över 100 översättare, tolkar och språkvårdare med svenska och finska som huvudarbetsspråk på Svensk-finska översättarseminariet i Vasa. Seminariet pågår i två dagar och ordnas på Academill, Åbo Akademi torsdag och fredag 12–13 oktober.

Programmet på Svensk-finska översättarseminariet bjuder på mångsidiga teman om språk, språkvård och översättning. Varje år behandlas även ny forskning om språkbruk och översättning. Årets teman är bland annat språkvården på YLE samt på Sveriges Television och Sveriges Radio, översättning av EU-texter, terminologiarbete, nya namntrender och översättarens välmående i arbetet. Talarna på seminariet kommer både från Finland och från Sverige.

”Även i år avspeglar det mångsidiga programmet de många dimensionerna med att översätta mellan finska och svenska. I ett land med en levande tvåspråkighet är det tack vare översättning möjligt för de båda språken leva sida vid sida. Översättning och språkinlärning är inte alternativ till varandra, utan de kompletterar varandra”, konstaterar Kristiina Antinjuntti som är verksamhetsledare för Finlands översättar- och tolkförbund.

Seminariet ordnas av Finlands översättnings- och tolkförbund och Institutet för de inhemska språken, och det är det viktigaste evenemanget i Finland för översättare av de två inhemska språken. I år ordnas seminariet för 45:e gången.

På sociala medier hittar du Svensk-finska översättarseminariet under hashtaggen #SuRu2017 och #SuRuseminaari.

Vi finns även på Facebook:

www.facebook.com/suruseminaari

 

Program

www.sktl.fi/liitto/seminaarit/suomalais-ruotsalainen-kaantajas6

www.sprakinstitutet.fi/su-ru

 

 

Finlands översättar- och tolkförbund

Finlands översättar- och tolkförbund är en branschorganisation vars medlemmar består av litteraturöversättare, facktextöversättare, av-översättare, tolkar samt lärare och forskare inom översättnings- och tolkningsområdet. Förbundet driver hela branschens intressen, ger råd till personer som arbetar inom området och till personer som använder sig av översättningstjänster. Dessutom främjar förbundet översättningens ställning i Finland.

 

Institutet för de inhemska språken

Institutet för de inhemska språken bedriver forskning och språkvård i svenska och finska samt koordinerar arbetet för språknämnderna för de samiska språken, för finländska teckenspråk och för romani. Institutet erbjuder även språkrådgivning per telefon och e-post.

 

Liitteet