SKTL lausui kotoutumislakiehdotuksesta

16.6.2017

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut hallituksen esityksen uudeksi kotoutumislaiksi osana maakuntauudistusta. SKTL otti kantaa laissa esiintyviin tulkkausta ja kääntämistä koskeviin säännöksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellun kotoutumislain tavoitteena on kotoutumisen tehokas edistäminen ja sen yhteensovittaminen maakunnan ja kunnan muuhun suunnitteluun. 

SKTL:n lausunnon keskeiset näkökohdat liittyvät siihen, että viranomaisen tulee kiinnittää huomiota käyttämiensä tulkkien osaamiseen ja määritellä toisaalta tilanteet, joissa tarvitaan ammattitulkkia ja toisaalta ne tilanteen, milloin lähtökohtaisesti riittää esimerkiksi vertaistuki. Lausunnossa kiinnitetään huomiota myös tarpeeseen laatia pätevät ohjeet tulkin käytöstä asiointitilanteissa. Etätulkkauksen erityispiirteille ja -edellytyksille on myös omistettu yksi kappale. 

Tulkkaus- ja käännöspalveluiden uuteen rahoitusmalliin otettiin myös kantaa. Kustannukset ehdotetaan siirrettäviksi ns. laskennallisiin korvaukseen, mikä merkitsisi sitä, ettei tulkkaus- ja käännöskustannuksiin osoitettaisi erikseen varoja eikä näitä korvattaisi erittelyä vastaan, vaan ne olisivat osa kokonaiserää, joista erilaisia kustannuksia korvattaisiin kunnan harkinnan mukaan. SKTL näkee tässä olevan vaarana, että tätä mallia noudatettaessa tulkkauspalveluiden valinnassa hinta painottuisi laadun kustannuksella. 

Lausunto kokonaisuudessaan