Ennakkotieto Taiken ja Cuporen barometrikyselystä

15.6.2017

Taikessa ja Cuporessa on tekeillä uusi Taiteen ja kulttuurin barometri, jonka teemana on Nuoret taiteilijat. Barometrissa selvitetään nuorten taiteilijoiden tavoitteita ja tarpeita sekä puntaroidaan heidän näkemyksiään ja arvojaan suhteessa taiteeseen ja taiteelliseen työhön.

 

Aineisto kootaan barometrikyselyllä, joka lähetetään Taikesta vuonna 2016 apurahaa hakeneille alle 35-vuotiaille taiteilijoille. Nuoria taiteilijoita tavoitellaan kyselyn piiriin myös säätiöiden ja oppilaitosten kautta.

Kyselyn vastausaika on syyskuussa. Seuraathan ilmoittelua!

Taiteen ja kulttuurin barometri valmistuu maaliskuussa 2018, jolloin järjestetään myös teemaan liittyvä keskustelutilaisuus.

 

Lisätiedot

 

Minna Sirnö, johtaja, Taike

Marjo Mäenpää, johtaja, Cupore

 

Lisätietoja:

Maria Hirvi-Ijäs maria.hirvi-ijas@cupore.fi+358 50 463 5575

Kaija Rensujeff kaija.rensujeff@taike.fi, +358 295 330 721

Sakarias Sokka sakarias.sokka@cupore.fi+358 50 387 2728

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.
www.taike.fi  Taike Facebookissa