Tulkin tehtävissä on tarpeen käyttää koulutettuja ammattilaisia

29.5.2017

Helsingin Sanomat uutisoi 27.5.2017 nigerialaisen Lisan (nimi muutettu) tapauksesta, jossa kielteisen turvapaikkapäätöksen syyksi arvellaan puutteellista tulkkausta.

On kiistatonta, että tulkkausongelmat hämärtävät viestin ja pitkittävät asioiden käsittelyä. Sekä yksilön että viranomaisen oikeusturva vaarantuu, ja kustannukset kasvavat. Siksi tulkkien osaamiseen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota.

Valitettavasti asioimis- ja oikeustulkkauksessa on muodostumassa ongelmaksi se, ettei rekrytoinnin perustana aina ole ammattitaito, vaan alhaisin tuntipalkkio. Tiedossamme oleva tulkkien palkkiotaso ei vastaa koulutettujen asiantuntijoiden tasoa, joten ilmeisesti tulkeiksi värvätään muita kuin ammattilaisia.

Vuoden 2015 kesästä lähtien on puhuttu tulkkipulasta. Saattaa olla jälkiviisaasta sanoa, että tarvittavien kielten ammattitulkit olisi tuolloin pitänyt sitouttaa tehtäviinsä ja samanaikaisesti käynnistää uusien tulkkien koulutus. Tätä yritettiin, tuloksetta. Kun tulkkauksen tarve nopeasti kasvoi, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto tarjoutui yhteistyöhön sekä Suomen Punaisen ristin että Maahanmuuttoviraston kanssa kehittämään keinoja tulkkipulan lievittämiseksi. Lisäksi ainakin Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopiston silloinen Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelivat ja hakivat rahoitusta yhteistyössä SKTL:n kanssa tulkkikoulutuksen järjestämiseksi niissä kielissä, joissa pula oli ilmeinen. Rahoitusta ei kuitenkaan saatu.

Ei ole liioiteltua väittää, että nyt otsikoihin nousseet tulkkausongelmat ovat seurausta siitä, etteivät viranomaiset ole ymmärtäneet tulkkauksen merkitystä omalle työlleen. Tulkin tehtävissä on tarpeen käyttää koulutettuja ammattilaisia, kuten muissakin maahanmuuttoprosessiin liittyvissä tehtävissä. Muuten sekä turvapaikanhakijan asema että viranomaisen päätöksentekokyky ovat huteralla pohjalla.

Tulkkauksen tarve ei ole häviämässä, siksi olisikin korkea aika määritellä kansallisella tasolla, kuka voi harjoittaa asioimistulkin ammattia ja miten toimia silloin, jos ammattilaista ei ole saatavilla.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry.

Laura Minkkinen, tulkkijaoston puheenjohtaja
Kristiina Antinjuntti, toiminnanjohtaja

 

SKTL:n vastine Helsingin Sanomien uutiseen Maahanmuuttoviraston tulkkausongelmista julkaistiin lehden mielipidesivulla 29.5.2017.