Migrin kanssa keskustelua muun muassa tulkkauksesta

17.5.2017

Monialainen joukko turvapaikkaprosessia tuntevia asiantuntijoita vieraili 16.5.2017 maahanmuuttovirastossa ylijohtaja Jaana Vuorion luona keskustelemassa turvapaikkaprosessissa viime aikoina esille tulleista räikeistä ongelmista. Tapaamisessa tuotiin esiin muun muassa tulkkien käyttöön liittyviä ongelmia.
 
Asianajajaliiton edustaja Antti Riihelä toi esille jäsenistölle tehdyn kyselyn tuloksen, jonka mukaan muutamana viime vuonna viranomaisissa, poliisissa ja tuomioistuimissa käytettyjen oikeustulkkauspalvelujen laadussa on tapahtunut heikennystä. ”Huono tulkkauksen laatu kärjistää turvapaikkaprosessiin liittyviä ongelmia. Oikeusturva on liian arvokas asia markkinoiden armoille annettavaksi ja ehdotti, että kilpailutuksen sijaan tulisi tulevaisuudessa siirtyä järjestelmään, jossa tulkin palkkio maksettaisiin erikseen vahvistettujen palkkioperusteiden mukaisesti vastaavalla tavalla kuin oikeusavussa”, Riihelä totesi.
 
Tulkki Liisa Laakso-Tammisto kertoi päteviä ja koulutettuja tulkkeja olevan turvapaikahakijakielissä nykyään jo käytettävissä, mutta kilpailutusten tuloksena Migrin sopimusyritykset käyttävät halvimpia kouluttamattomia tulkkeja ja koulutetut tulkit kertovat, ettei heille ole viime aikoina tullut Migrin toimeksiantoja. 
 
Asiantuntijat ehdottivat, että turvapaikkaprosessissa erityisesti heikosta tulkkauksesta ja vaillinaisesta avustamisesta johtuvien virheellisten päätösten selvittämistä sekä käännytysten jäädyttämistä siihen asti, kunnes prosessin ongelmat on ratkaistu.
 
Keskustelu käytiin rakentavassa hengessä etsien konkreettisia ratkaisuja esiin tulleisiin ongelmiin turvapaikkaprosessissa. Migrin mukaan uusintahakemuksia käsitteleviä virkamiehiä ohjeistetaan ottamaan huomioon mahdollisuus, että ensimmäisessä käsittelyssä hakija ei ole saanut selvitettyä perusteitaan riittävällä tavalla. Migri näki myös tarpeelliseksi ohjeiden laatimisen turvapaikanhakijoiden äidinkielellä. Se aikoo selvittää sisäministeriön kanssa, miten oikeudellista neuvontaa ylipäätään voidaan kehittää vastaanottokeskuksessa.
 
Tapaamisen kutsui koolle kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) ja turvapaikkaprosessin sujumisesta huolestunut kansalainen Natalia Baer. Tapaamiseen osallistuivat turvapaikkatapauksiin erikoistunut asianajaja Ville Punto ja asianajaja Antti Riihelä Asianajajaliitosta, tulkki ja kääntäjä Liisa Laakso-Tammisto Suomen kääntäjien ja tulkkien liitosta, Helsingin poliisin ennalta estävän toiminnan johtaja, ylikomisario Jari Taponen, turvapaikanhakijoiden vapaaehtoinen avustaja ja sosiaalityöntekijöitä tilaisuudessa edustanut Sanna Valtonen, Helsingin yliopiston maahanmuuttotutkijat Erna Bodström ja Jukka Könönen.