Valtionhallinnon tulkkauspalveluiden kilpailutuksessa ongelmia

20.4.2017

Hanselin saamat tulkkauspalveluiden tarjoukset olivat niin epäyhtenäisiä, ettei niiden keskinäinen vertailu ollut mahdollista.

Valtion yhteishankintayksikkö Hansel ilmoitti ennen pääsiäistä, että se on joutunut keskeyttämään tulkkauspalveluiden kilpailutuksen, koska tarjouksia ei saatu keskenään vertailukelpoisiksi. Tämä kertoo varmastikin siitä, että asiantuntijapalveluiden laatumittareiden laatiminen on vaativa tehtävä, mutta myös siitä, että tulkkauspalvelut ovat epäyhtenäinen markkina. Palveluntarjoajat ovat keskenään erilaisia ja erikokoisia, ja tulkkeina toimivien koulutus ja työkokemus vaihtelee suurestikin.

Keskeytyspäätökseen liittyvä valitusaika päättyy noin viikon kuluttua, minkä jälkeen Hansel on luvannut tiedottaa uusista toimenpiteistä viimeistään kesäkuun alussa. Toistaiseksi tulkkauspalveluita hoidetaan pääosin vanhojen puitesopimusten varassa.

Kilpailutuksesta on käyty keskustelua muun muassa käännös- ja tulkkausalan englanninkielisessä Slator-julkaisussa. Hanselin vastinetta odotetaan lähipäivinä.

Käännöspalveluiden kilpailutus kaudelle 2017–2018 (2020) ratkesi ennen joulua ja sen tulokset on julkaistu Hanselin sivustolla. SKTL:n jäseniltä on tullut liiton toimistoon joitakin reaktioita lähinnä vaativan tason käännöskilpailutuksesta. Palautteen perusteella vaikuttaisi siltä, että alihankkijakääntäjien kannalta kilpailutuksessa on päästy kohtuulliseen tulokseen.

Hanselin tiedote kilpailutuksen keskeyttämisestä.