Itsensätyöllistäjien asema kaipaa edelleen kohentamista

12.4.2017

Jarkko Lehtola on SKTL:n III jaoston puheenjohtaja.

SKTL:n av-kääntäjät ja työmarkkinajärjestöt keskustelivat itsensätyöllistäjien asemasta.

Itsensätyöllistäjien asema on tällä hetkellä monessa suhteessa heikompi kuin perinteisessä palkkatyössä olevilla. Ongelmia on niin lainsäädännössä kuin sopimuskulttuurissakin, sillä itsensätyöllistäjien neuvotteluasema on usein varsin huono. Näiden epäkohtien korjaaminen edellyttää toimia itsensätyöllistäjiltä itseltään, heidän edustajiltaan, työmarkkinajärjestöiltä ja poliittisilta päättäjiltä. Niinpä SKTL:n III jaosto eli av-kääntäjien jaosto järjesti 7.4. yhdessä Radio- ja televisiotoimittajien liiton ja Käännösalan asiantuntijoiden kanssa keskustelutilaisuuden, jossa nämä osapuolet olivat edustettuina.

Keskustelussa kiinnitettiin huomiota erityisesti itsensätyöllistäjien heikkoon sosiaali- ja työttömyysturvaan. Erityisen huolestuttavaa on, että laskutusosuuskuntienkin kautta työnsä laskutteneita on pidetty TE-palveluissa yrittäjinä työttömyyden sattuessa. Panelistit olivatkin varsin yksimielisiä siitä, että työ- ja laskutusosuuskuntien roolia tulisi lainsäädännössä selkeyttää.