Ammattitulkin avulla taataan mahdollisuus tehdä hoidollisia päätöksiä oikein perustein

23.2.2017

Yle Uutiset kertoi eilen 22.2.2017 verkkosivuillaan, että ammattitulkkauksen tarve synnytyksissä on kasvanut pääkaupunkiseudulla. Tulkkausongelmat aiheuttavat monia hankalia tilanteita synnytyssalissa, jos tulkkina toimii esimerkiksi synnyttäjän puoliso.

Suomessa on koulutettu asioimistulkkeja jo pitkään ja ammattitutkinnon suorittaneita tulkkeja on maassamme satoja. Tulkkien saatavuus on silti ongelma joissakin harvinaisemmissa kielissä.

Ammattietiikkaa noudattava, sanaston ja toimintaympäristön hallitseva tulkki on paras tae siitä, että asiat välittyvät täsmällisesti puolin ja toisin ja että käsiteltävät asiat jäävät vain asianosaisten tietoon. Paitsi asiakkaalla, myös terveydenhuollon ammattilaisella tulee olla oikeusturvansa, jossa oikein välittynyt viesti on avainasemassa. 

Asioimistulkin ammattisäännöstö kuvaa perusteellisesti tulkin tehtävän ja vastuut, ja on luettavissa muun muassa Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) sivuilla

SKTL on käännättänyt alan liittojen yhteisen säännöstön kahdeksalle kielelle ja ne löytyvät täältä. Säännöstö on tarkoitettu ohjenuoraksi niin tulkeille itselleen kuin tulkin käyttäjillekin. 

Ammattimaisen tulkin avulla taataan mahdollisuus tehdä hoidollisia päätöksiä oikein perustein. Asioimis- ja oikeustulkin ammattikriteereiden ja koulutuksen tulee olla valtion vastuulla ja viranomaisten määrittelemä asia, kuten muidenkin vastuullisissa ammateissa toimivien eikä sitä voi sälyttää yritysten tehtäväksi.

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry.

SKTL:n tiedottaja
Maarit Laitinen

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton kääntäjä- ja tulkkihakupalvelu