Översättare och tolkar som förmedlare av språk, kulturer och världar – utställning i Vasa den 18.1–17.3.2017

16.1.2017

Finlands översättar- och tolkförbunds jubileumsutställning 18.1–17.3.2017 Vasa

Vad översätter en översättare? Vilka är översättarna och tolkarna? De här frågorna besvarar Finlands översättar- och tolkförbunds 60-årsjubileumsutställning, som lyfter på hatten åt översättarnas och tolkarnas arbete, som inte alltid är synligt. Vår utställning ser översättaren!

Utställningen presenterar översättarnas och tolkarnas olika yrkesbilder och vad översättarna översätter. Huvudpersonerna är översättare och tolkar och med utställningen vi vill berätta hur mycket kreativitet, tålamod och kunskap arbetet som översättare och tolk i verkligheten kräver.

Utställningen är öppen för allmänheten under bibliotekets öppettider, fritt inträde från måndag till torsdag kl. 8–19, på fredagar kl. 8–17 och på lördagar kl. 11–15.

 

Översättare och tolkar som förmedlare av språk, kulturer och världar

Finlands översättar- och tolkförbunds jubileumsutställning

18.1–17.3.2017

Vetenskapsbiblioteket Tritonia

Universitetstranden 7, Vasa

www.tritonia.fi

 

Välkommen!