Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sääntömääräinen syyskokous 2016

26.11.2016

Väistyvä varapuheenjohtaja Liisa Laakso-Tammisto (vas.) kutsuttiin syyskokouksessa SKTL:n kunniajäseneksi. Sirpa Alkunen valittiin hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi. Uuden hallituksen toimikausi alkaa vuoden 2017 alusta.
Kuvassa vasemmalta oikealle: Ruth Jakobson, Sirpa Alkunen, juhlavuosistipendin saanut Marjo-Riina Välimaa, Liisa Laakso-Tammisto, Ruta Rannat, Pia von Essen sekä Tarja Sirén.

Liiton syyskokous pidettiin Helsingissä Tieteiden talolla lauantaina 26.11.2016. Syyskokouksessa hyväksyttiin hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017, talousarvio vuodelle 2017 ja ensi vuoden jäsenmaksu sekä äänestettiin hallituksen esityksestä liiton sääntöjen muuttamiseksi. Syyskokouksessa valittiin liitolle myös uusi hallitus ja kunniajäseneksi kutsuttiin Liisa Laakso-Tammisto. Lisäksi julkistettiin vuoden juhlarahaston stipendien saajat.

Sääntömuutos

Syyskokous hyväksyi liiton sääntömuutosehdotuksen ja aiheesta käytiin vilkasta keskustelua. Ehdotuksesta äänestetään uudelleen seuraavassa yhdistyksen kokouksessa keväällä 2017. Koska säännöt on ennakkotarkastettu, ne voivat tulla voimaan välittömästi toisen äänestyksen jälkeen. Sääntöjen mukaiset henkilövalinnat tehdään kuitenkin aikaisintaan yhdistyksen kokouksessa syksyllä 2017.

Jäsenmaksut vuonna 2017

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen jäsenmaksuista. Vuonna 2017 maksut säilyvät ennallaan: varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on 145 euroa, koejäsenten 105 euroa ja opiskelijoiden 55 euroa. Ulkojäsenten vuosimaksu on 1000 euroa ja kannatusjäsenten 500 euroa.

 

SKTL:n hallitus vuonna 2017

Syyskokous valitsi liitolle myös uuden hallituksen, jonka toimikausi alkaa vuoden 2017 alusta.

Liiton uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Sirpa Alkunen.

Hallitukseen syyskokouksessa valitut edustajat ovat Ruth Jakobson (II jaosto), Jarkko Lehtola (III jaosto), Pia von Essen (Tampereen paikallisosasto), Tarja Sirén (Vaasan paikallisosasto) ja Ruta Rannat (yleisedustaja).

SKTL:n puheenjohtajana jatkaa Heikki Karjalainen ja muina hallituksen jäseninä Laura Minkkinen (IV jaosto), Ritva Hartama-Heinonen (V jaosto), Aulikki Vuola (Turun paikallisosasto) sekä Juhana Korhonen (yleisedustaja). 

Syyskokous päätti myöntää Oona Timoselle (I jaosto) vapautuksen hänen luottamustoimestaan 1.4.2017 alkaen, jolloin hänen tilalleen tulee Kaisa Kattelus.

 

Juhlarahastostipendit

Juhlarahastostipendit myönnettiin Anu Heinolle, Natasha Vilokkiselle ja Marjo-Riina Välimaalle.

 

Liisa Laakso-Tammisto kunniajäseneksi

Syyskokouksessa ei myönnetty tänä vuonna ansiomerkkejä, mutta sen sijaan vuosien tauon jälkeen Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto kutsui kunniajäsenen: Liisa Laakso-Tammiston.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton kunniajäseneksi voidaan kutsua erityisen ansioitunut pitkäaikaisjäsen, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt käännös- ja tulkkausalaa. Kunniajäsenyys on liitossa harvinainen kunnia. Kunniajäseneksi kutsutaan pyyteettömiä, alamme arvostuksen hyväksi työskennelleitä jäseniä. Liisa Laakso-Tammistoon tämä luonnehdinta sopii erityisen hyvin. Hän on itse sanonut, että yksi hänen lempisanojaan on solidaarisuus, ja sitä hän on osoittanut, samoin kuin suurta lojaaliutta liittoa kohtaan.

Hallituksen perustelut Liisa Laakso-Tammiston kunniajäsenyydelle