Vuoden 2016 stipendien saajat julkistettu

26.11.2016 klo 16:00

SKTL:n juhlarahaston stipendit myönnettiin vuonna 2016 perinteiseen tapaan liiton syyskokouksessa lauantaina 26.11.2016.

Stipendien saajat vuonna 2016 ovat:

Anu Heino, 850 €, stipendi jatko-opintoihin Vaasan yliopistossa liittyvän väitöstutkimuksen tekoa varten: kirjallisuuden kääntäjien ja heidän tekemänsä työn näkyvyyttä ja merkitystä selvittävä tutkimus (työvälineet).

Natasha Vilokkinen, 850 €, stipendi kääntäjille suunnatun tiedonhakuverkkosivuston suunnittelua ja toteutusta varten.

Marjo-Riina Välimaa, 600 €, Turun yliopiston Italian kielen oppiaineen ja käännösviestinnän opintopolun Pro Gradu -työn loppuun saattamiseen (painatus, tiedonhaku, työergonomia, laitteet).

Stipendit myönnetään perinteisesti kääntämisen ja tulkkauksen alaan liittyvään ja sitä edistävään toimintaan, kuten pro gradu -töihin, tutkimukseen ja erityishankkeisiin. Apurahat myönnetään ensisijaisesti opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille, jotka ovat liiton jäseniä.

Onnittelut stipendinsaajille!