SKTL ja KAJ huolissaan työmaatulkkauksen arvostuksesta

11.11.2016

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto etsii Mol.fi-sivustolla julkaistussa ilmoituksessa koulutettavia suomi-venäjä-suomi-asioimistulkkikoulutuksen tulkkaustaito-tutkinnonosaan. Ilmoituksessa mainitaan myös tehtävien liittyminen Hanhikivi 1 -hankkeeseen.

Käännösalan asiantuntijat KAJ ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL ovat ilmaisseet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle huolensa siitä, että työvoimaviranomainen katsoo tulkin vaativiin tehtäviin riittävän kovin vähäisen koulutuksen. Tulkkaus on erityisen vaativaa viestintää, ja se edellyttää kykyä ottaa haltuun monimutkaisia asiakokonaisuuksia sekä välittää viestiä kielestä ja kulttuurista toiseen. Vaikka tulkkeja rekrytoitaisiinkin lähinnä ydinvoimalatyömaan maanrakennus- ja talonrakennusurakoihin, kyse on kuitenkin erikoisaloista, joiden prosesseihin on perehdyttävä ja joihin liittyvät käsitteet on hallittava kahdella kielellä. Ilmoituksen perusteella tulkkeja käytettäisiin myös yritysten neuvotteluissa, jotka edellyttävät omaa erityistä tulkkausosaamistaan.

Suomessa on jo pitkään koulutettu venäjän tulkkeja, joilla on valmiudet sekä terminologian että vaativien asiakokonaisuuksien haltuunottoon. Järjestöt katsovat, että tulkeiksi tulisi palkata ensisijaisesti ammattilaisia, jotta tulkkaus täyttäisi tehtävänsä. Jos työpaikka tarjoaa loppuvaiheen opiskelijoille harjoittelupaikkoja, näiden harjoittelun tulee tapahtua pätevän ammattilaisen ohjauksessa. 

Molemmat tulkkeja edustavat järjestöt katsovat, ettei asioimistulkin koulutuksen pienen tutkinto-osan suorittaminen mitenkään anna tarvittavia valmiuksia edes tulkkauksen perustehtävistä suoriutumiseen, joten kyseiset koulutusvarat voisikin ohjata hyödyllisempiin kohteisiin. Mikäli koulutus kuitenkin järjestetään, ammattitulkiksi haluavia tulee kannustaa suorittamaan koko koulutus.