Etätulkkaus yleistyy

10.11.2016

Etätulkkaus yleistyy, mutta läsnäolotulkkauksen tulee olla ensisijainen vaihtoehto.

Kielipalveluyritys Semantix kertoo tänään julkaistussa tiedotteessaan, että se käynnistää kuluvan kuukauden aikana puhelin- ja videotekniikkaan perustuvan in-house-tulkkauspalvelun. Asioimistulkkauksen tilaajat toivovat yhä useammin etätulkkausta, ja tähän tarpeeseen yritys pyrkii nyt vastaamaan.  

Etätulkkauksen avulla tulkkien käyttö tehostuu, kun toimeksiantojen välillä matkustamiseen ei kulu aikaa. Niinpä uusi palvelu saattaa myös helpottaa tulkkipulaa eräissä kielissä ja varmistaa ammattitulkkien paremman saatavuuden.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitossa pidetään myönteisenä sitä, että tulkkipalveluiden saatavuutta helpotetaan ja että tulkeille tarjotaan  mahdollisuus työsuhteeseen.  Asioimistulkin työ on vaativaa
asiantuntijatyötä, ja osana siihen kuuluvat toimeksiantoihin valmistautuminen, itsensä kehittäminen ja hyvät työolot. Tulkin toimiessa työnantajan tiloissa näitä on aiempaa helpompaa tukea ja kehittää.

SKTL katsoo kuitenkin, että etätulkkauksen tulisi jatkossakin olla aina toissijainen vaihtoehto. Etäyhteyden varassa työskentely on aina riski, sillä täysin luotettavaa tekniikkaa ei vielä ole, ja kaikki kielenulkoinen viestintä jää välittymättä. Väärinymmärrysten ja epävarmuuden riski on erittäin suuri. Haasteena on myös salassapitovaatimus, jonka valvominen etäyhteyksiä käytettäessä edellyttää erityistä tarkkuutta.

 

  • Lisätiedot:
  •  
  • Toiminnanjohtaja Kristiina Antinjuntti
  • +358 400 504 234
  • etunimi.sukunimi@sktl.fi