Tulkki, osallistu muisti- ja tarkkaavaisuuskyselyyn!

18.8.2016

Muistintutkija, tulkki, kääntäjä ja kouluttaja Sinikka Hiltunen tutkii tulkkien muistia ja toiminnanohjausta. Tavoitteena on selvittää, millä tavoin simultaani- ja konsekutiivitulkit käyttävät muistiaan ja tarkkaavaisuuttaan.

Tutkimukseen etsitäänkin nyt lisää koehenkilöitä:

Konsekutiivitulkin muistitaidot keskittyvät enemmän kuullun tiedon ylläpitoon, kun taas simultaanitulkki  toimii enemmän tässä ja nyt. Hänellä kuormittuukin enemmän juuri  tarkkaavaisuus. Kiinnostavaa on kuitenkin tietää, millaisia toimintoja täsmälleen kumpikin tulkkiryhmä tarvitsee enemmän ja miten se mahdollisesti ilmenee.

Tutkimus on nyt edennyt niin pitkälle, että hieman yli puolet tarvittavasta koehenkilömäärästä on testattu: 14 konsekutiivitulkkia ja 7 simultaanitulkkia. Lämmin kiitos kaikille jo osallistuneille!

Jotta tutkimus olisi tilastollisesti todistusvoimainen, molempiin tulkkiryhmiin tarvittaisiin vähintään 20 koehenkilöä.

Eniten osallistujia siis puuttuu simultaanitulkkien joukosta, mutta myös konsekutiivitulkkien panostusta yhä tarvitaan. Tutkimus on sitä luotettavampi, mitä enemmän koehenkilöitä on, joten jos olet kiinnostunut osallistumaan kyselyyn, otathan yhteyttä. Tutkimuksen mahdollisuudet tulla julkaistuksi arvostetussa tieteellisessä lehdessä paranevat, mitä suurempi on otanta.


Tarkemmat tiedot kokeista, suunnitelmasta ja aikaisemmista tutkimuksesta löytyvät Sinikka Hiltusen kotisivulta:

http://muistikuisti.net/tutkimustoiminta.html