Examen för auktoriserad translator 12.11.2016

10.7.2016 klo 09:00

Examen för auktoriserad translator anordnas lördag 12.11.2016 kl. 9.00–17.00. Anmälningstiden börjar 1.8 och slutar 31.8.2016 kl. 16.15.

I examen för auktoriserad translator prövas språkkunskaper och översättningsförmåga i examensspråken samt annan förmåga som en auktoriserad translator behöver vid yrkesutövningen.

Examen kan avläggas från inhemska språk (finska, svenska och nord-, enare- eller skoltsamiska) till andra inhemska språk, från inhemska språk till främmande språk och från främmande språk till inhemska språk. Examen avläggs för en översättningsriktning.

Språkparen och specialområden för översättningsuppgifterna i examen fastställs utifrån de anmälningar som kommit in senast 31.8.2016. En förteckning över de språkparen och de specialområden i vilka examen kan avläggas publiceras på Utbildningsstyrelsens webbplats 5.9.2016 (http://www.oph.fi > Fostran, utbildning och examina > Auktoriserade translatorer > Deltagande).

Efteranmälningstiden är 5.9–12.9.2016, men då kan man anmäla sig enbart i något av de språkpar och de specialområden som anges på webbplatsen.

Examenstillfällen kan anordnas i Helsingfors, Enare, Joensuu, Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Åbo under förutsättning att minst fem examensdeltagare anmäler sig till examen på varje enskild ort.

Examen är öppen för personer som har sin hemkommun i Finland eller som är stadigvarande bosatta i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

En examensavgift på 380 euro debiteras för deltagandet i examen.

Den som blivit godkänd i examen kan efter ansökan hos Examensnämnden för auktoriserade translatorer beviljas rätt att verka som auktoriserad translator. För intyg över denna rätt debiteras 75 euro. Rätten att verka som auktoriserad translator gäller i fem år.

Anmälningsblankett och närmare anmälningsanvisningar finns på webbplatsen för Examensnämnden för auktoriserade translatorer på adressen www.oph.fi > Fostran, utbildning och examina >Auktoriserade translatorer.

Ytterligare information:

Utbildningsstyrelsen

Examensnämnden för auktoriserade translatorer

undervisningsrådet Terhi Seinä

auktoris.lautakunta@oph.fi