Lausunto turvapaikkavalitusten käsittelyn hajauttamisesta

14.6.2016

SKTL:n lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä ”Turvapaikkavalitusten käsittely – ulkomaalaislaissa Helsingin hallinto-oikeuteen keskitettyjen valitusasioiden hajauttaminen muihin hallinto-oikeuksiin”

Liitteet