Uusi vuosi – uusi sopimuskausi?

24.1.2022 klo 15:30

Kääntäjä tai tulkki, solmitko tänä vuonna uusia alihankinta-, yrittäjä- tai työsopimuksia? Muista, että sinulla on oikeus neuvotella palkkiostasi tai palkastasi. Ennen sopimuksen allekirjoittamista, tarkista aina, mitä allekirjoitat.

Tänä vuonna käynnistyvät tai jo käynnistyneet käännös- ja tulkkauspalvelujen kilpailutukset vaikuttavat monien kääntäjien ja tulkkien sopimuksiin. Tällä hetkellä esimerkiksi Poliisihallitus, Maahanmuuttovirasto, kaupungit ja kunnat sekä sairaanhoitoyhtymät uudistavat sopimuksiaan.

Uudella sopimuskaudella monen kääntäjän ja tulkin sopimuksia saatetaan neuvotella uudelleen. Kilpailutukset ovat saaneet jo liikkeelle sekä käännös- ja tulkkaustoimistot ja alihankkijoina toimivat. Kaikkien kilpailutusten kriteereitä ei ole vielä julkistettu, mutta toimistot kartoittavat varmasti jo, ketkä voisivat toimia heidän alihankkijoinaan. Sinun on tärkeää tietää ennakkoon, millaisin ehdoin sinun odotetaan toimivan seuraavan sopimuskauden ajan.

Jos kilpailutus ei ole vielä alkanut, vaan käynnissä on vasta hankinnan markkinavuoropuhelu, kääntäjä- tai tulkkiyrittäjän saattaa olla hyödyllistä osallistua siihen. Markkinavuoropuheluvaiheessa palveluitaan tarjoava yritys voi kommentoida hankintayksikön esitystä. Silloin voit kenties itsekin vielä vaikuttaa siihen, millaisin ehdoin hankintoja ryhdytään kilpailuttamaan. Yhteistyösopimusta esim. tulkki- tai käännöstoimiston alihankkijana ei kannata allekirjoittaa ennen kuin kilpailutuksen puite-ehdot ovat selvillä. Hankinnan kriteereistä saat osviittaa myös siihen, mitkä ovat reunaehdot, joilla sinun odotetaan työskentelevän. Jos kilpailutuskriteeriksi on asetettu vain hinta, kannattaa miettiä, voiko ammattilainen lähteä kilpailuun mukaan pelkän hinnan perusteella. SKTL:n kanta on, että asiantuntijapalvelua ei voi kestävästi kilpailuttaa pelkän hinnan perusteella. Mieti myös, onko alihankinta sinun juttusi, vai voisitko osallistua itse oman yrityksesi kautta tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa kilpailutuksiin tarjoajana.

Ammattikääntäjän ja -tulkin kannattaakin muistaa, että kaikkeen ehdotettuun ei kannata suostua, sillä sopimushinnalla on suora vaikutus yrittäjän tuloon. Yrittäjänä toimeentulosi riippuu yrityksesi kannattavuudesta. Hyvä sopimus ja reilut sopimusehdot sekä asianmukainen palkkiotaso ovat tässä avaintekijöitä. Kannattaa aina miettiä, mitä itselle jää viivan alle asiakkaalle lähetetyn laskun loppusummasta, kun siitä on ensin vähennetty esimerkiksi yritystoiminnan kulut. Asianmukaiset työn tekemisen ehdot, reilut sopimukset, kohtuullinen ansiotaso ja hyvät ja aidosti neuvotellut sopimuskumppanuudet ovat neuvottelemisen arvoisia asioita. Neuvottelemalla omista sopimusehdoistasi voit samalla vaikuttaa koko alan tulevaisuuteen.

Muista ainakin nämä:

 • - Solmi sopimus aina kirjallisesti.

 • - Kilpaile reilusti ja vaadi sitä myös muilta.

 • - Tarkista sopimusehdot (esim. peruutusehdot, vahingonkorvauslausekkeet).

 • - Neuvottele palkastasi tai palkkiostasi (tarkista lomat, matkakorvaus, matka-aika, lisät, päivystyskorvaus).

 • - Jos et ole tyytyväinen tarjottuun sopimukseen, tee vastatarjous.

 • - Sopimus on aina kahden kauppa. Se ei tule voimaan, elleivät molemmat osapuolet hyväksy sitä.

 • - Varmista, että tiedät, mistä oma hintasi koostuu ja vältä siten alihinnoittelun vaara.

 • - Hinnoittelun ja ehtojen tulisi vastata asiantuntijatyön vaativuutta ja vastuullisuutta.

 • - Ota tai jätä -periaate ei ole aitoa neuvottelua. Jos tarjotut ehdot ovat mielestäsi huonot, mieti, kannattaako tarjousta ottaa vastaan.

 • - Tuo neuvotteluissa esiin ammattitaitosi, osaamisesi ja koulutuksesi.

 • - Jos et ole varma, ovatko sopimuksessa tarjotut ehdot reilut, voit tarkistuttaa sopimuksesi liiton juristilla.

 • - Jos et tiedä, mitä jokin sopimuksen kohta tarkoittaa, kysy sopimuksen laatijalta.

 • - Muista myös, ettei sinun tietojasi saa käyttää kilpailutuksessa vastoin sinun lupaasi. 

 • - Käytä hyväksesi SKTL:n sopimusmalleja.

 • - Kysy neuvoa liiton toimistosta.

 

Teksti: Jenni Kavén

Kirjoittaja on Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton va. toiminnanjohtaja.

 


Lue lisää aiheesta Kääntäjä-lehdestä 1/2022.