Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus on osaamisen tae

15.4.2021

Kansainvälistyvässä maailmassa tarvitaan entistä enemmän yhteisymmärrystä ja tulkkausta – myös oikeudellisissa menettelyissä. Diakin oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus vastaa kasvavaan tarpeeseen.

Pätevä oikeustulkki varmistaa oikeudellisessa menettelyssä asianosaisten oikeusturvan ja viestinnän kulun silloin, kun yhteistä kieltä ei ole. Oikeustulkkia tarvitaan erilaisissa työelämän tulkkaustilanteissa sekä yksityishenkilöiden omaan elämään liittyvissä viranomaistapaamisissa, joissa käsitellään oikeudellisia aiheita. Tilanteet vaihtelevat esimerkiksi seminaaritulkkauksista rikosoikeudenkäynteihin, huoltajuusriitoihin ja turvapaikkamenettelyistä hallinto-oikeudellisiin asioihin. Oikeustulkin tehtäviin kuuluu varmistaa, että kaikki ihmiset tulevat ymmärretyksi oikein prosessin aikana.

– Tulkkaustilanteessa aihetuntemus ja tilannetieto siitä, miten oikeusprosessit etenevät, ovat tärkeitä, painottaa oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksesta valmistunut Jenni Laine.

 

Oikeusalan termistön ja prosessin tunteminen olennaista

Asioimistulkkaukseen verrattuna oikeustulkkauksessa vaaditaan erityistä tarkkuutta ja näin ollen työkielten vahvaa hallintaa. Lisäksi molempien kielialueiden oikeusjärjestelmä on tunnettava läpikotaisin. Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus kehittää näitä taitoja.

– Sain koulutuksesta päivitettyä tietoa eri viranomaisista sekä vahvistettua asiantuntijuutta ja luottamusta omaan ammattitaitoon, kuvailee oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksesta valmistunut Anni-Kaisa Leminen.

Työ vaatii kykyä reagoida nopeasti ja sietää stressiä.

– Koen asiakkaan kannalta tärkeänä, että hallitsen tulkkaustilanteissa oikeusalan termistön ja tunnen sen prosessit hyvin. Näin voin antaa asiakkaalle parhaan mahdollisen palvelun sekä varmuuden itselleni, kertoo Laine.

Koulutuksen sisällöistä antoisimpina Laine pitää sekä erityisesti omalla työkielellä toimimista että alaan perehtyneiden viittomakielisten kouluttajien kanssa käytyjä keskusteluja.

– Usein lähipäivissä käytettiin omaa työkieltä ja se oli ihan parasta. Mukana oli kuusi kollegaa, joilla oli sama työkieli, kertoo Laine.

 

Oikeustulkkirekisterissä on vielä tilaa

Opetushallituksen ylläpitämä oikeustulkkirekisteri auttaa viranomaisia ja yksityisiä löytämään oikeusasioihin perehtyneen tulkin. Rekisteri on perustettu muutama vuosi sitten.

– Tällä hetkellä rekisterissä on lähes sata kelpoisuusvaatimukset täyttävää tulkkia. Lisää oikeustulkkeja eri kielipareissa vielä tarvitaan, oikeustulkkirekisterilautakunnan varapuheenjohtaja ja Diakin yliopettaja Gun-Viol Vik toteaa.

– Haluamme kouluttaa asiantuntijoita, joilla on syvällistä osaamista eri oikeusasteiden käytännön työhön. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut pystyy myös toimimaan yhteisöissä ja verkostoissa oman alansa asiantuntijana, Vik kertoo.

Erikoistumiskoulutus antaa varmuutta ja rohkeutta oikeustulkkauksen haasteisiin.

– Hakuaika on nyt huhti-toukokuussa 15.4.–16.5. ja itse erikoistumiskoulutus alkaa syksyllä 2021. Vuoden kestävä koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka koostuu sekä lähiopetuksesta että itsenäisestä työskentelystä, Vik sanoo.

2 000 euroa maksavan koulutuksen voi maksaa kahdessa erässä. Koulutuksen suorittanut tulkki voi hakea oikeustulkkirekisteriin. Lisää tietoa oikeustulkkirekisteristä ja rekisteriin merkitsemisen edellytyksistä löytyy Opetushallituksen sivuilta ja oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksesta Diakin sivuilla.

 
Teksti: Laura Niemi & Henni Kuusisto
Kuva: Meeri Utti / Diak