Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto –
Finlands översättar- och tolkförbund

SKTL on käännös- ja tulkkausalan paras asiantuntija ja liittoa konsultoidaan alaa koskevissa kysymyksissä.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto on perustettu jo vuonna 1955. Liiton vahvuus perustuu siihen, että se elää ajassa, seuraa intensiivisesti alan kehitystä, ottaa kantaa ja puuttuu niihin asioihin, jotka kulloinkin ovat keskeisiä alalle ja sen toimijoille.

SKTL vahvistaa kääntäjien ja tulkkien ammatillista identiteettiä ja ammattitaitoa. Teemme työtä alan eettisten periaatteiden ja toimivien käytäntöjen kehittämiseksi. Luomme malleja, joita hyödyntämällä käännökset ja tulkkaukset sujuvat hyvin - niin kääntäjän ja tulkin kuin asiakkaankin näkökulmasta. Liitolla on lisäksi vahva kirjallisuuden ja kulttuurin alan painotus.

SKTL:n toiminta kattaa koko käännös- ja tulkkausalan. Jäsenistö jakautuu viiteen jaostoon: kirjallisuuden kääntäjät, asiatekstinkääntäjät, av-kääntäjät, tulkit ja opettajat ja tutkijat.

SKTL ei välitä käännös- tai tulkkauspalveluja eikä anna kustannusarvioita käännöksistä tai tulkkauksista.