Sektionerna

Alla medlemmar i FÖTF hör till en eller flera sektioner. Sektionerna fokuserar på att följa och utveckla sina egna specialområden och bidrar med sin värdefulla know-how och insats till förbundets verksamhet. Sektionerna bevakar branschens intressen, arrangerar medlemsträffar, evenemang och kurser. Sektionerna sammanträder oftast en gång i månaden. Mötena är också en kanal för yrkesinriktad fortbildning.

Litteraturöversättarna – I sektionen

Sektionen för litteraturöversättare är ett gemensamt forum för professionella översättare som arbetar med skön- och facklitteratur. Till sektionen hör heltids- och deltidsöversättare vars uppdrag varierar mellan allt från konst- och underhållningsprosa till serier, barnlitteratur och lyrik. Sektionen arbetar för att främja litteraturöversättarnas intressen och övervakar olika frågor som berör litteraturöversättarnas arbete och utkomst.

Facktextöversättarna – II sektionen

Sektionen för facktextöversättare samlar professionella översättare som arbetar med facktexter. Sektionen arbetar för att främja medlemmarnas yrkeskunskap och verksamhetsmöjligheter och för att göra hela yrkeskåren bättre känd. Facktextöversättarna översätter material av facktextkaraktär, exempelvis bruksanvisningar, myndighetsdokument och artiklar. 

Av-översättarna – III sektionen

Medlemmarna i av-översättarnas sektion är proffs på audiovisuell översättning. Till sektionens viktigaste uppgifter hör att följa utvecklingen i branschen, arrangera fortbildning för medlemmarna, främja översättarnas upphovsrätt och idka internationellt samarbete. Sektionens medlemmar översätter textning och referat, bland annat för televisionskanaler, filmimportörer, operan och olika multimediaföretag. 

Tolkarna – IV sektionen

Till tolksektionen hör konferens-, kontakt- och rättstolkar. Sektionen erbjuder sina medlemmar utbildning och rekreation. Den fungerar som ett diskussionsforum, sprider information om tolkning och tar ställning i aktuella frågor som berör tolkning. 

Lärarna och forskarna – V sektionen

Lärar- och forskarsektionens viktigaste uppdrag är att följa och utveckla forskningen och undervisningen på området. Sektionen erbjuder sina medlemmar ett diskussionsforum samt informerar om utvecklingen i branschen. Till sektionens verksamhet hör medlemsträffar och olika slags evenemang i anknytning till branschen.