Lärarna och forskarna – V sektionen

Sektionen för lärare och forskare grundades för att följa och utveckla forskningen och undervisningen på översättningens och tolkningens område. Sektionen erbjuder sina medlemmar ett diskussionsforum som gör det enklare för dem att hålla kontakt och dela information. Sektionen informerar medlemmarna om aktuella frågor i branschen och arrangerar medlemsträffar samt olika evenemang som tar upp forskning och undervisning på området. Sektionen för lärare och forskare har cirka 80 medlemmar.

Den årliga höjdpunkten för sektionens verksamhet är Symposiet kring forskning i översättning och tolkning. Symposiet har hållits årligen sedan 2003 i samarbete med enheterna för översättnings- och tolkutbildning vid de olika universiteten. År 2010 arrangerades symposiet på Helsingfors universitet.

Det bedrivs allt mer forskning kring översättning och tolkning i Finland. Sektionen samarbetar intimt med programmet för forskning i översättningsvetenskap och fackspråk vid den nationella forskarskolan Langnet. Sektionen håller också kontakt med lärare, forskare och organisationer utanför förbundet.

Välkommen med!

Kontaktuppgifter

opettajat-tutkijat(at)sktl.net