« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Liitto » Seminaarit » MikaEL-verkkojulkaisu

MikaEL

 

 

 

MikaEL on Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin KäTun open access -julkaisu, joka sisältää vertaisarvioituja käännös- ja tulkkaustieteellisiä artikkeleita sekä vertaisarvioimattomia kääntämistä ja tulkkausta käsitteleviä katsaus- ja puheenvuoroartikkeleita. Julkaisuun hyväksytään vuosittaisessa KäTu-symposiumissa esitelmän, posterin tai työpajan pitäneiden ennen julkaisemattomia artikkeleita. Vertaisarviointi tapahtuu anonyymisti. MikaEL on luokiteltu tieteelliseksi julkaisukanavaksi (taso 1) Suomessa ja Norjassa.

* * *

MikaEL is an open access journal that publishes peer-reviewed articles within Translation and Interpreting Studies, as well as non-peer reviewed reports and discussion articles on translation and interpreting. The articles must be original (previously unpublished) and based on a presentation, poster or workshop given at the annual KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies. The peer review process is anonymous. MikaEL has been granted the official status of an academic publication channel (Level 1) in Finland and in Norway.

 


Ajankohtaista / News

 

MikaEL (vol. 14) julkaistaan KäTu2020:n peruuntumisesta huolimatta /

MikaEL (vol. 14) ges ut även om KäTu2020 ställts in /

MikaEL (vol. 14) to be published in spite of cancellation of KäTu2020

Vaikka KäTu2020 peruuntuikin, tarkoituksena on kuitenkin julkaista Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisun MikaELin volyymi 14.

Kaikki ne, joiden KäTu2020-symposiumiin jättämä sektioesitelmä-, posteri- tai työpaja-/paneeliabstrakti on hyväksytty, voivat tarjota tähän volyymiin KäTu2020-abstraktiin perustuvan käsikirjoituksen. Pääjulkaisutyypit ovat vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli konferenssijulkaisussa (suomalaisen KOTA-luokituksen mukaan A4) ja vertaisarvioimaton tieteellinen artikkeli konferenssijulkaisussa (B3).

Kaikkia tästä julkaisumahdollisuudesta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15. huhtikuuta 2020, julkaisun kaikkiin neljään toimittajaan: ritva.hartama-heinonen (at) helsinki.fi, laura.ivaska (at) utu.fi, marja.kivilehto (at) tuni.fi ja minna.kujamaki (at) uef.fi.

Lisätietoja KäTu2021-järjestelyistä

20.3.2020

* * *

Även om KäTu2020 ställdes in planerar vi att publicera den fjortonde volymen av MikaEL – Nätpublikation för Symposiet om forskning i översättning och tolkning KäTu.

Alla de som har skickat ett abstrakt för ett sektionsföredrag, en posterpresentation eller en workshop/panel och vars förslag har godkänts, har möjlighet att erbjuda ett manuskript till volymen på basis av KäTu2020-abstraktet. Det finns två huvudsakliga publikationstyper med den finländska KOTA-klassifikationen som utgångspunkt: en referentgranskad vetenskaplig artikel i en konferenspublikation (A4) och en icke-refererad vetenskaplig artikel i konferenshandlingar (B3).

Är du intresserad av möjligheten att lämna in ett manuskript kontakta snarast möjligt, men senast den 15 april 2020, samtliga fyra MikaEL-redaktörer: ritva.hartama-heinonen (at) helsinki.fi, laura.ivaska (at) utu.fi, marja.kivilehto (at) tuni.fi och minna.kujamaki (at) uef.fi.

Närmare information om KäTu2021 finns på symposiets webbplats.

* * *

In spite of the cancellation of KäTu2020, we aim to publish Volume 14 of MikaEL – The Electronic Journal of the KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies.

Manuscripts for this volume can be submitted by all those whose proposal for a presentation, poster, workshop or panel was accepted to the KäTu2020 Symposium. The manuscript must be based on the accepted abstract. The two main types of articles to be published are a) refereed scientific articles in conference proceedings (Class A4 in the Finnish KOTA classification) and b) non-refereed scientific articles in conference proceedings (Class B3 in the KOTA classification).

All those interested in submitting a manuscript should send a message expressing their interest to all four editors as soon as possible and no later than 15 April, 2020. The editors of Volume 14 are: ritva.hartama-heinonen (at) helsinki.fi, laura.ivaska (at) utu.fi, marja.kivilehto (at) tuni.fi and minna.kujamaki (at) uef.fi.

For more information about KäTu2021, please consult the KäTu Symposium website.

20 March, 2020

 

MikaEL hyväksytty Norjan JuFo-luokitteluun / MikaEL granted status of academic publication channel in Norway

MikaEL on hyväksytty tasolle 1 JuFo-luokitusta vastaavaan Norjan luokitteluun (Norsk senter for forskningsdata NSD / Register over vitenskapelige publiseringskanaler). Norjan luokitus on käytössä myös Ruotsissa.

19.8.2019

* * *

MikaEL has been granted the official status of an academic publication channel (Level 1) by The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers. This register is also in use in Sweden.

19 August, 2019


29.3.2020 klo 21:58:22