« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Liitto » Seminaarit » MikaEL-verkkojulkaisu

MikaEL

 

 

 

MikaEL on Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin KäTun open access -julkaisu, joka sisältää vertaisarvioituja käännös- ja tulkkaustieteellisiä artikkeleita sekä vertaisarvioimattomia kääntämistä ja tulkkausta käsitteleviä katsaus- ja puheenvuoroartikkeleita. Julkaisuun hyväksytään vuosittaisessa KäTu-symposiumissa esitelmän, posterin tai työpajan pitäneiden ennen julkaisemattomia artikkeleita. Vertaisarviointi tapahtuu anonyymisti. MikaEL on luokiteltu tieteelliseksi julkaisukanavaksi (taso 1) Suomessa ja Norjassa.

* * *

MikaEL är en open access-publikation för Symposiet om forskning i översättning och tolkning KäTu. Den innehåller dels anonymt referentgranskade översättnings- och tolkningsvetenskapliga artiklar, dels icke-referentgranskade rapporter och diskussionsartiklar om översättning och tolkning. Artiklarna som inte får vara tidigare publicerade baserar sig på föredrag, postrar eller workshoppar vid de årliga KäTu-symposierna. I Finland och i Norge har MikaEL klassificerats som en vetenskaplig publiceringskanal på nivå 1.

* * *

MikaEL is an open access journal that publishes peer-reviewed articles within Translation and Interpreting Studies, as well as non-peer reviewed reports and discussion articles on translation and interpreting. The articles must be original (previously unpublished) and based on a presentation, poster or workshop given at the annual KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies. The peer review process is anonymous. MikaEL has been granted the official status of an academic publication channel (Level 1) in Finland and in Norway.


Ajankohtaista / Aktuellt / News

 

MikaELin volyymit koottu samalle sivulle | MikaEL-volymerna är nu tillgängliga på samma sida | All MikaEL volumes now accessible on the same page

MikaELin verkkosivujen rakennetta on yhtenäistetty siten, että linkit kaikkiin volyymeihin sekä hakemistoon löytyvät nyt samalta sivulta (Volyymit / Volymer / Volumes). Samalla hakemisto on päivitetty, ja sieltä löytyvät myös uusimman 13. volyymin artikkelit. Muutokset eivät vaikuta volyymien tai artikkelien osoitteisiin.
 
Toivomme, että sivut ovat nyt miellyttävämmät käyttää. Mikäli sinulla on kommentoitavaa sivujen kehittämisestä, päivittäjä Minna Ruokonen (minna.ruokonen at uef.fi) ottaa mielellään vastaan palautetta.

9.6.2020

* * *

MikaELs webbplats är nu enhetlig och länkarna till samtliga volymer och indexet finns på samma sida (Volyymit / Volymer / Volumes). Indexet har uppdaterats och innehåller även artiklarna i den nyaste trettonde volymen. Ändringarna påverkar inte volymernas eller artiklarnas webbadresser.
 
Vi hoppas att webbplatsen nu är användarvänligare. Har du förslag på ytterligare förbättringar kontakta gärna Minna Ruokonen (minna.ruokonen at uef.fi).
 
9.6.2020                                             

* * *

The structure of the MikaEL website has been streamlined: you can now find links to all volumes and the Index on the same page (Volyymit / Volymer / Volumes). In addition, the Index has been updated to include the articles in the most recent 13th volume. These changes do not affect the Internet addresses of volumes or articles.
 
We hope that these changes make the journal website more reader-friendly. If you have any thoughts on how to improve the website, please contact Minna Ruokonen (minna.ruokonen at uef.fi).

9 June 2020

 

MikaEL14:n kirjoituskutsut lähetetty | Call for Papers för MikaEL14 har skickats | CfPs for MikaEL14 sent

MikaEL14:n toimittajat ovat 31.5. ja 1.6. lähettäneet sähköpostitse kirjoituskutsut kaikille niille, jotka olivat viimeistään 15.4. ilmoittaneet kiinnostuksestaan kirjoittaa MikaELiin. Jos ilmoitit kiinnostuksestasi mutta et ole saanut kirjoituskutsua, ota yhteys toimittajiin.

2.6.2020

* * *
 
Redaktörerna för MikaEL14 har den 31 maj och den 1 juni skickat ett Call for Papers per e-post till alla de som senast den 15 april meddelat att de är intresserade av att lämna in ett manuskript. Om du meddelat ditt intresse, men inte fått något Call for Papers, ta kontakt med redaktörerna.

2.6.2020

* * *
 
On the 31st of May and the 1st of June, the MikaEL14 editors sent a Call for Papers to all those who had by the 15th of April expressed their interest in submitting a manuscript to the journal. If you expressed your interest but have not received a CfP by email, please contact the editors as soon as possible.

2 June 2020

 

MikaEL13 julkaistu / MikaEL13 publicerad / MikaEL13 published

MikaELin 13. volyymi on julkaistu. Tämä järjestyksessä viides vertaisarvioitu volyymi sisältää seitsemän vertaisarvioitua ja viisi katsaus-/keskusteluartikkelia. Inspiroivia lukuhetkiä!

2.5.2020

* * *

MikaEL13, som är den femte referentgranskade volymen, har getts ut. Volymen innehåller sju referentgranskade och fem icke-referentgranskade artiklar som alla är tankeväckande och inspirerande.

2.5.2020

* * *

MikaEL Volume 13 is now available online. This fifth peer-reviewed volume of MikaEL includes seven peer-reviewed and five non-peer reviewed articles. We hope the volume will offer stimulating food for thought for its readers!

2 May 2020

 

MikaEL (vol. 13) tulossa toukokuussa 2020 /

MikaEL (vol. 13) forthcoming in May 2020

MikaELin volyymia 13 viimeistellään parhaillaan, ja se julkaistaan lähiviikkoina. Pahoittelemme poikkeusoloista johtuvaa viivästystä. 

29.4.2020

***

MikaEL Vol. 13 is being finalised and should be published within the next two weeks. We apologise for the delay caused by the exceptional circumstances.

29 April 2020

 

 

MikaEL (vol. 14) julkaistaan KäTu2020:n peruuntumisesta huolimatta /

MikaEL (vol. 14) ges ut även om KäTu2020 ställts in /

MikaEL (vol. 14) to be published in spite of cancellation of KäTu2020

Vaikka KäTu2020 peruuntuikin, tarkoituksena on kuitenkin julkaista Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisun MikaELin volyymi 14.

Kaikki ne, joiden KäTu2020-symposiumiin jättämä sektioesitelmä-, posteri- tai työpaja-/paneeliabstrakti on hyväksytty, voivat tarjota tähän volyymiin KäTu2020-abstraktiin perustuvan käsikirjoituksen. Pääjulkaisutyypit ovat vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli konferenssijulkaisussa (suomalaisen KOTA-luokituksen mukaan A4) ja vertaisarvioimaton tieteellinen artikkeli konferenssijulkaisussa (B3).

Kaikkia tästä julkaisumahdollisuudesta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15. huhtikuuta 2020, julkaisun kaikkiin neljään toimittajaan: ritva.hartama-heinonen (at) helsinki.fi, laura.ivaska (at) utu.fi, marja.kivilehto (at) tuni.fi ja minna.kujamaki (at) uef.fi.

Lisätietoja KäTu2021-järjestelyistä

20.3.2020

* * *

Även om KäTu2020 ställdes in planerar vi att publicera den fjortonde volymen av MikaEL – Nätpublikation för Symposiet om forskning i översättning och tolkning KäTu.

Alla de som har skickat ett abstrakt för ett sektionsföredrag, en posterpresentation eller en workshop/panel och vars förslag har godkänts, har möjlighet att erbjuda ett manuskript till volymen på basis av KäTu2020-abstraktet. Det finns två huvudsakliga publikationstyper med den finländska KOTA-klassifikationen som utgångspunkt: en referentgranskad vetenskaplig artikel i en konferenspublikation (A4) och en icke-refererad vetenskaplig artikel i konferenshandlingar (B3).

Är du intresserad av möjligheten att lämna in ett manuskript kontakta snarast möjligt, men senast den 15 april 2020, samtliga fyra MikaEL-redaktörer: ritva.hartama-heinonen (at) helsinki.fi, laura.ivaska (at) utu.fi, marja.kivilehto (at) tuni.fi och minna.kujamaki (at) uef.fi.

Närmare information om KäTu2021 finns på symposiets webbplats.

* * *

In spite of the cancellation of KäTu2020, we aim to publish Volume 14 of MikaEL – The Electronic Journal of the KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies.

Manuscripts for this volume can be submitted by all those whose proposal for a presentation, poster, workshop or panel was accepted to the KäTu2020 Symposium. The manuscript must be based on the accepted abstract. The two main types of articles to be published are a) refereed scientific articles in conference proceedings (Class A4 in the Finnish KOTA classification) and b) non-refereed scientific articles in conference proceedings (Class B3 in the KOTA classification).

All those interested in submitting a manuscript should send a message expressing their interest to all four editors as soon as possible and no later than 15 April, 2020. The editors of Volume 14 are: ritva.hartama-heinonen (at) helsinki.fi, laura.ivaska (at) utu.fi, marja.kivilehto (at) tuni.fi and minna.kujamaki (at) uef.fi.

For more information about KäTu2021, please consult the KäTu Symposium website.

20 March, 2020

 

MikaEL hyväksytty Norjan JuFo-luokitteluun / MikaEL granted status of academic publication channel in Norway

MikaEL on hyväksytty tasolle 1 JuFo-luokitusta vastaavaan Norjan luokitteluun (Norsk senter for forskningsdata NSD / Register over vitenskapelige publiseringskanaler). Norjan luokitus on käytössä myös Ruotsissa.

19.8.2019

* * *

MikaEL has been granted the official status of an academic publication channel (Level 1) by The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers. This register is also in use in Sweden.

19 August, 2019


10.4.2021 klo 22:33:08