« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Kääntäminen ja tulkkaus » Auktorisoitu kääntäminen » Auktorisoidun kääntäjän ohjeet

Auktorisoidun kääntäjän ohjeet

 

Uudistetut auktorisoidun kääntäjän ohjeet on julkaistu.

Auktorisoitujen kääntäjien työn apuna on ollut tähän saakka Laillisesti pätevien käännösten laatimisohjeet. Nyt kesällä 2018 julkaistun uuden ohjeen nimeä on muutettu, ja se kantaa nimeä Auktorisoidun kääntäjän ohjeet. Kyse on silti samasta, auktorisoitujen kääntäjien työtä helpottamaan laaditusta ohjeesta.

Ohjeita on kauttaaltaan päivitetty. Uusiin ohjeisiin on tullut muutoksia mm. lähdeasiakirjan käännöksen kanssa yhteen liittämistä koskeviin kohtiin. Siispä myös kokeneiden kääntäjien kannattaa lukea uudistettu ohje ajatuksella läpi.

(c) Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry. 2018

 

Johdanto

Auktorisoidun kääntäjän kelpoisuusvaatimuksia ja oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä sääntelevät laki auktorisoiduista kääntäjistä 1231/2007 ja valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä 1232/20072. Lisäksi sovellettaviksi tulevat useat muut lait ja hyvän kääntämistavan periaatteet (ks. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet). Nämä ohjeet on laadittu niiden pohjalta.

Nämä ohjeet on tarkoitettu yleisiksi periaatteiksi. Auktorisoidun kääntäjän on kuitenkin käytettävä kulloisessakin tilanteessa omaan asiantuntijuuteensa perustuvaa tapauskohtaista harkintaa. Ohjeet eivät ole luonteeltaan velvoittavat, mutta niiden noudattamista suositellaan, sillä ne edustavat ammattikunnan hyvinä pitämiä käytäntöjä.

 

SISÄLLYSLUETTELO

1 AUKTORISOITUNA KÄÄNTÄJÄNÄ TOIMIMINEN

2 LÄHDEASIAKIRJA JA SEN LAILLISESTI PÄTEVÄ KÄÄNNÖS

3 ASIAKIRJAN LAILLISTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ ASIAKIRJALIIKENTEESSÄ

4 KÄÄNNÖKSEN ULKOASU

5 YKSITTÄISIÄ OHJEITA

6 KÄÄNTÄJÄN HUOMAUTUKSET

 

 

 


3.4.2020 klo 14:16:03