« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Liitto » Apurahat » Kopiosto-apurahat » Myönnetyt Kopiosto-apurahat, kesä 2021

Myönnetyt Kopiosto-apurahat, kesä 2021

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi kesän 2021 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina ja projektiapurahoina kääntäjille ja tulkeille lähes 23 000 euroa. SKTL:n hallitus päätti apurahoista kokouksessaan 11.8.2021. 

Kopiosto-apurahat rahoitetaan Kopioston jäsenjärjestöilleen tilittämistä kopiointikorvauksista. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry on Kopioston jäsenjärjestö.

Hakemuksia saimme yhteensä 29 kappaletta, kaikkiaan 41 927 € arvosta. Apurahoja myönnettiin 21 hakijalle yhteensä 22 614  arvosta.

  • Henkilökohtaisia apurahoja myönnettiin 20 kpl (22 164 €), joista 
    • henkilökohtaisia kohdeapurahoja 14 kpl (14 004 €) ja
    • henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja 6 kpl (8 160 €). 
  • Projektiapurahoja myönnettiin 1 kpl yhteensä 450 € arvosta.

Apurahoja myönnettiin kesän 2021 haussa muun muassa täydennyskoulutukseen, kotimaisiin ja ulkomaisiin konferensseihin, mm. FIT:n maailmankongressiin, ja koulutuksiin, opintomatkoihin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa ja työhyvinvointia edistäviin tarkoituksiin sekä työvälineiden hankintaan.

SKTL on myöntänyt vuodesta 2019 alkaen Kopiosto-projektiapurahaa, jota voidaan myöntää käännös- tai tulkkausalaa yleisesti hyödyttäville kehityshankkeille tai projekteille. Hyvän apurahakäytännön mukaisesti pyydämme, että SKTL ja Kopiosto mainitaan apurahoilla rahoitetuissa projekteissa, kuten julkaisuissa tai tapahtumien yhteydessä.

Kesän 2021 hakukierroksen apurahapäätöksistä on ilmoitettu apurahanhakijoille henkilökohtaisesti apurahajärjestelmämme (sktl.apurahat.net) kautta sekä sähköpostitse.

Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun lokakuussa 2021. Hausta ilmoitetaan Kääntäjä-lehdessä 3/2021 sekä verkkosivuillamme.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto onnittelee lämpimästi apurahansaajia!

 

Apurahansaajat, kesä 2021

Ohjeita apurahansaajalle

Viestintäohje projektiapurahan saajalle

Selvitys apurahan käytöstä


31.5.2024 klo 02:12:46