« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Liitto » Apurahat » Kopiosto-apurahat » Myönnetyt Kopiosto-apurahat, kesä 2020

Myönnetyt Kopiosto-apurahat, kesä 2020

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi kesän 2020 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina ja projektiapurahoina kääntäjille ja tulkeille lähes 113 000 euroa. SKTL:n hallitus päätti apurahoista kokouksessaan 22.6.2020. 

Apurahoja myönnettiin 89 hakijalle yhteensä 112 638 € arvosta. Hakemuksia saimme yhteensä 95 kappaletta, kaikkiaan 138 99 euron edestä. 

  • Henkilökohtaisia apurahoja myönnettiin yhteensä 87 kpl (109 138 €), eli: 
    • henkilökohtaisia kohdeapurahoja 81 kpl (104 978 €) ja
    • henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja kpl (4 160 €). 
  • Projektiapurahoja myönnettiin 2 kpl yhteensä 3 500 € arvosta.

Apurahoja myönnettiin kesän 2020 haussa muun muassa täydennyskoulutukseen, kotimaisiin ja ulkomaisiin konferensseihin ja koulutuksiin, opintomatkoihin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa ja työhyvinvointia edistäviin tarkoituksiin sekä muun muassa työvälineiden ja ammattikirjallisuuden hankintaan.

Kesän 2020 haussa oli haettavana poikkeuksellisesti myös ns. korona-apurahaa, sillä Covid-19-pandemia on vaikuttanut paljon myös käännös- ja tulkkausalan ammattilaisten toimeentuloon. Korona-apurahaa myönnettiin henkilökohtaisina apurahoina hakijoille, joiden käännös- ja tulkkaustoimintaan koronaviruspandemialla oli ollut vaikutuksia. Korona-apurahaa myönnettiin mm. ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitämiseen ja ammatinharjoittamisen kuluihin. Henkilökohtaisista apurahoista myönnettiin merkittävä osa ns. korona-apurahoina. Myönnetyistä 89 apurahasta (112 638 €) korona-apurahoja oli noin kaksi kolmasosaa eli 59 kappaletta (87 259 €).

Vuodesta 2019 alkaen haussa on ollut myös uusi Kopiosto-projektiapuraha, jota voidaan myöntää käännös- tai tulkkausalaa yleisesti hyödyttäville kehityshankkeille tai projekteille. 

Kopiosto-apurahat rahoitetaan Kopioston jäsenjärjestöilleen tilittämistä kopiointikorvauksista. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry on Kopioston jäsenjärjestö.

Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun syksyllä 2020. Hausta ilmoitetaan Kääntäjä-lehdessä 3/2020 sekä verkkosivuillamme.

Kesän 2020 hakukierroksen apurahapäätöksistä on ilmoitettu apurahanhakijoille henkilökohtaisesti apurahajärjestelmämme (sktl.apurahat.net) kautta.

Ohjeita apurahansaajalle

SKTL onnittelee apurahansaajia!

Viestintäohje SKTL:n Kopiosto-projektiapurahan saajalle

Kun sinulle on myönnetty SKTL:n Kopiosto-projektiapuraha:

Hyvän apurahakäytännön mukaisesti toivomme, että SKTL mainitaan apurahoilla rahoitetuissa projekteissa, kuten julkaisuissa tai tapahtumien yhteydessä. Maininta voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

Koulutusta/Julkaisua/Tapahtumaa on tukenut Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto myöntämällä sen toteuttamiseen Kopiosto-apurahaa, joita rahoitetaan SKTL:n Kopiostosta saamin tekijänoikeuskorvauksin.

Logon saat pyydettäessä SKTL:n toimistosta tai ottamalla meihin yhteyttä apurahajärjestelmän kautta.

Mikäli olet SKTL:n jäsen, voit ladata logon myös kirjautumalla SKTL:n jäsensivuille omilla tunnuksillasi  (https://www.sktl.fi/jasenet/sktl-logot-jasenille/).

 

Tiedoksi apurahansaajille 
Apurahan käytöstä on annettava liitolle selvitys, johon on liitettävä kuitit. Apurahaselvitys tehdään sähköisesti ohjeiden mukaan uuden apurahajärjestelmän kautta. Vuonna 2020 myönnetyistä apurahoista selvityksiä ei enää tehdä paperilla, vaan apurahajärjestelmän kautta – samassa järjestelmässä, jossa myös hakemus tehdään. Apurahaselvitys on ehdottomasti palautettava järjestelmän kautta viimeistään tasan vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöjälle ei voida myöntää enää jatkossa Kopiosto-apurahaa. Lue lisää: https://www.sktl.fi/liitto/apurahat/kopiosto-apurahat/selvitys-apurahan-kaytosta/.

13.4.2024 klo 15:06:47